Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Production, Operations, Manual Labor, Sanitation
Deadline: 4/14/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Not required, Junior, Mid level, Senior

Թիթեղյա դետալների պատրաստման արտադրամասը փնտրում է աշխատակիցներ։ Աշխատանքային փորձը ցանկալի է։

Եթե դուք չունեք վնասակար սովորություններ,պատասխանատու եք և արագաշարժ,միացեք մեր համերաշխ թիմին։

Աշխատավարձի չափ կախված է մասնագետի հմտություններից։Ձեր մասնագիտական հմտությունների աճին զուգահեռ ավելանում է նաև աշխատավարձի չափը։

Պահանջներ

  • աշխատանքային փորձը ցանկալի

Հավելյալ նշումներ

Կարող եք դիմել զանգահարելով 091553705

How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Enter a valid email address
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume