Get our free app. It won't take up space on your device

Քիմիկ-Անալիտիկ

ESCO Pharm

Industry: Production, Operations, RD, Science

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 7/23/2022

Work experience: Not required

Նկարագրություն

ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ ընկերությունը փնտրում է Քիմիկ-Անալիտիկի՝ Որակի Վերահսկման լաբորատորիայում աշխատալու համար

Պարտականություններ

 • Իրականացնել մաքուր ջրի, հումքի և պատրաստի արտադրանքի փորձաքննություններ տիտրիմետրիկ, UV, IR, TOC, HPLC և այլ անալիտիկ մեթոդներով
 • Պատշաճ կատարել Որակի Վերահսկման լաբորատորիա ներկայացված նմուշների փորձաքննությունները ըստ հանձնարարականում նշված կետերի և պատշաճ փաստաթղթավորել կատարված աշխատանքը
 • Մանրամասն ուսումնասիրել մեթոդները՝ մինչ փորձաքննության իրականացնելը
 • Ստուգել փորձաքննության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի առկայությունը, աշխատանքային վիճակը և համապատասխանությունը ՈՀԼ պահանջ­ներին
 • Հաշվարկել յուրաքանչյուր փորձաքննության համար ռեակտիվների և բուֆերների պատրաստման համար անհրաժեշտ քանակները
 • Լրացնել աշխատանքային մատյանները և ձևաթղթերը` վերջիններիս լրաց­ման կարգին համապատասխան
 • Սարքավորումների հետ աշխատելիս պահպանել դրանց շահագործման կանոնները, պատշաճ կերպով լրացնել վերջիններիս շահագործման մատյանները
 • Ղեկավարությանը ներկայացնել առաջարկներ աշխատանքային գործընթացը կատարելագործելու վերաբերյալ

Պահանջներ

 • Նվազագույնը բակալավրի աստիճան անալիտիկ քիմիայի կամ այլ հարակից բնագավառներում (օրգանական քիմիա, դեղագիտություն և այլն)
 • Աշխատանքային փորձը դեղագործական ոլորտում ցանկալի է
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • Ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
 • Թիմում աշխատելու ունակություն

Հավելյալ նշումներ

Երկուշաբթի - Շաբաթ, 9:30 - 18:00

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address

Cover letter

Cover letter is required
*1500 chars max

Resume (optional)

max. 4MB .doc, .docx, .pdf

SHARE: