Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Production, Operations
Deadline: 2/9/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work experience: Not required

Description

Responsibilities

 • Կատարել ներկման ենթակա դետալների դասակարգում ըստ տեսակների,
 • Փոշեներկման տեխնոլոգիայով ներկել դետալները,
 • Հետևել հումքի քանակին,
 • Հետևել ներկման որակին,
 • Հետևել և կազմակերպել ներկարարի օգնականների աշխատանքը,
 • Հետևել ներքին կարգապահական կանոնակարգին
 • Պահպանել աշխատանքի և հրդեհային անվտանգության կանոնները,
 • Պահպանել սարքավորումների և տարածքի մաքրությունը։

Requirements

 • Աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • Աշխատանքն անհրաժեշտ արդյունքի հասցնելու կարողություն,
 • Սահմաված ժամկետներին հետևելու կարողություն,
 • Հերթափոխով աշխատանքի պատրաստակամություն

Additional Notes

working schedule

How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume