Get our free app. It won't take up space on your device

ՓՄՁ բիզնեսի մենեջեր

ID bank

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 6/10/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ փնտրում է մոտիվացված թեկնածուի ՓՄՁ բիզնեսի մենեջերի հաստիքը զբաղեցնելու համար, ով պատասխանատվություն է կրելու ինչպես նոր, այնպես էլ գործող ՓՄՁ հաճախորդների գծով գործնական հարաբերությունների ստեղծման, պահպանման ու զարգացման, նրանց պահանջների բացահայտման, խորհրդատվության տրամադրման և Բանկում գործող բոլոր կորպորատիվ պրոդուկտների ու ծառայությունների վաճառքի իրականացման համար։

Պարտականություններ

 • ՓՄՁ հաճախորդների ներգրավում,
 • ՓՄՁ հաճախորդների ներգրավման տվյալների բազաների վարում,
 • Պասիվային պրոդուկտների գծով կորպորատիվ վաճառքների իրականացում,
 • Ակտիվային պրոդուկտների գծով կորպորատիվ վաճառքների իրականացում,
 • Ընթացիկ ՓՄՁ հաճախորդների պորտֆելի սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • ՓՄՁ հաճախորդի գծով ինտեգրալ եկամտաբերության հաշվարկի (օրինակ` տրամադրվելիք վարկից, փոխանցումներից, ՊՈՍ տերմինալից, հաշիվներից և այլնից ստացվող եկամուտները հաշվի առնելով) իրականացում,
 • Վարկային ռեգիստրից հարցումների իրականացում՝ համաձայն ներքին և նորմատիվ իրավական ակտերի,
 • ՓՄՁ հաճախորդներից ֆինանսական տվյալների հավաքագրում, իրավաբանական փաթեթի հավաքագրում, գրավի գնահատման կազմակերպում, այլ անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում և վարկային փաթեթի ամբողջական ամփոփում ու փոխանցում Վարկավորման վարչության համապատասխան աշխատակցին,
 • Վարկային հայտերի ներկայացում համապատասխան իրավասու մարմնի քննարկմանը,
 • Բանկի այլ ստորաբաժանումների հետ ակտիվ համագործակցություն կորպորատիվ հաճախորդների որակյալ սպասարկում և Վարկավորման վարչության գծով սահմանված թիրախային ցուցանիշները ապահովելու նպատակով։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ՝ նվազագույնը 2 տարի բանկային համակարգում
 • Բանկային պրոդուկտների և ծառայությունների իմացություն,
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • Լեզուների իմացություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Խաչաձև վաճառքի հմտություններ
 • Ընդհանուր զարգացվածություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն
 • Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում

Հավելյալ նշումներ

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտային ակումբների ծառայություններից օգտվելու կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն:

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

id244147@job.am