Get our free app. It won't take up space on your device

Պահեստի Աշխատակից

ֆրեյա էնդ Սոն ՍՊԸ

Industry: Manual Labor, Sanitation

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 6/2/2022

Work experience: Junior

Նկարագրություն

Ֆրեյա Էնդ ՍՈՆ Ընկերությունը փնտրում է պահեստի աշխատակիցների, ովքեր պատասխանատու կլինեն պահեստում ապրանքների դասավորվածության, բեռնման և բեռնաթափման համար:

Պարտականություններ

  • Պահեստում խնամքով և արագ բեռնաթափել ծանրոցները,
  • Գրանցել ծանրոցները,
  • Դասավորել ծանրոցները համապատասխան արկղերում՝ ըստ ստացման կետերի

Պահանջներ

  • Պահեստում խնամքով և արագ բեռնաթափել ծանրոցները,
  • Գրանցել ծանրոցները,
  • Դասավորել ծանրոցները համապատասխան արկղերում՝ ըստ ստացման կետերի

Հավելյալ նշումներ

Համապատասխան աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն:

Դիմելու համար կարող եք ուղարկել ռեզյումե կամ դիմել նամակի միջոցով:

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address

Cover letter

Cover letter is required
*1500 chars max

Resume (optional)

max. 4MB .doc, .docx, .pdf

SHARE: