Get our free app. It won't take up space on your device

Ներքին դիտարկումների մասնագետ/ՓԼ/ԱՖ

MEPAY

Industry: Legal, Insurance
Deadline: 4/4/2024
City: Yerevan
Employment type: Part Time
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Նկարագրություն

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի համապատասխանության ամենօրյա գործողությունների իրականացում, որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում «ՄԻ Փեյ» համակարգի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի զտման մոդուլի ամենօրյա մոնիտորինգով և կառավարմամբ, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ցուցակների թարմացում, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի հաշվետվությունների, դասընթացների տրամադրում և այլն: Ներքին դիտարկումների բաժնի մասնագետը նաև կաջակցի տեխնիկական զարգացման թիմին տեխնիկական խնդիրների բարձրացման և համակարգի կատարելագործման հարցում։

Պարտականություններ

 • Կատարել ՓԼ/ԱՖ մոդուլի ամենօրյա դիտանցում և կառավարում,
 • Իրականացնել «Մի Փեյ» ՍՊԸ մասնակիցների հետ ՓԼ/ԱՖ մոդուլի թեստավորման նպատակով նախագծերի և հնարավոր իրավիճակների կազմում,
 • Իրականացնել ՓԼ/ԱՖ ռիսկի տարատեսակների վերլուծություն և գնահատում, կազմել համակարգում ՓԼ/ԱՖ ոլորտի ռիսկի ամփոփ գնահատականը,
 • Մասնակցել ընկերության ՓԼ/ԱՖ քաղաքականության, ներքին ուղեցույցների և այլ ներքին փաստաթղթերի կամ կարգերի կազմմանը,
 • Կազմել և թարմացնել ՓԼ/ԱՖ ցանկերը,
 • Կազմել և տրամադրել ՓԼ/ԱՖ հաշվետվություններ,
 • Ընկերության տարբեր ստորաբաժանումներից ստացված տեղեկության դիտանցում և վերլուծություն,
 • Ցուցաբերել աջակցություն ընկերության աշխատակիցներին ՓԼ/ԱՖ քաղաքականության և ընթացակարգերի կիրառման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ համապատասխան գործընկերներին տեղեկատվության տրամադրման հարցում,
 • Համագործակցել KYB ընթացակարգերի ապահովման նպատակով։
 • Պահանջներ
 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կա հարակից ոլորտներում
 • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում կամ ֆինանսաբանկային համակարգում
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի օրենսդրության տիրապետում
 • Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող ստանդարտների իմացություն (FATF)
 • Անգլերենի և ռուսերենի տիրապետում
 • Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Հետևողականություն և մասնագիտական կարողությունների անհրաժեշտ համադրություն
 • Դիտարկում ենք նաև համատեղությամբ աշխատանքը

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր

Spread the word! Share this job on social media