Get our free app. It won't take up space on your device

Մենեջեր Յասաման ռեստորանում

Pi Hospitality

Industry: Tourism, Hospitality, Restaurants, Food Services
Deadline: 8/1/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Mid level

Description

Երևանի «Յասաման» ռեստորանն աշխատանքի է հրավիրում Մասնաճյուղի մենեջերի:

Responsibilities

 • Վերահսկել և բարելավել անձնակազմի ամենօրյա աշխատանքային պարտականությունների կատարումը, գնահատել կատարողականը
 • Վերլուծել և առաջարկել աշխատողների աշխատանքը բարելավող միջոցառումներ
 • Մասնակցել անձնակազմի մոտիվացիոն համակարգերի մշակմանը և կիրառմանը, առաջարկել և կազմակերպել թիմային ոգին բարձրացնող միջոցառումներ
 • Աշխատակիցների համար անցկացնել հաստիքից բխող թրեյնինգներ, ներկայացնել մասնաճյուղի ստանդարտները և պահանջները, կազմակերպել նոր աշխատակիցների ուսուցումը և աշխատանքում սահուն ներգրավումը
 • Անձնակազմի հետ պարբերաբար անցկացնել հանդիպումներ, ներկայացնել տվյալ ժամանակահատվածի համար կազմակերպության նպատակները, աշխատակիցներին տալ իրենց աշխատանքի գնահատականը` գովաբանելով կամ թերությունները նշելով
 • Վերահսկել կազմակերպության ներքին կարգապահական և անվտանգության կանոնների, մասնաճյուղի բացման և փակման գործընթացների, աշխատակիցների հագուստի և արտաքին տեսքի ստանդարտների պահպանումը ամբողջ անձնակազմի կողմից
 • Սրահի գոտիները բաշխել պատասխանատուների միջև, աշխատակիցներին հստակ ներկայացնել իրենց աշխատանքային պարտականությունները
 • Մասնաճյուղում ապահովել առողջ և դրական աշխատանքային մթնոլորտ, անձնակազմի հետ հարաբերություններում ցուցաբերել արդար վերաբերմունք
 • Ապահովել աշխատակիցների կողմից նյութական և տեխնիկական ռեսուրսների, գույքի և ապրանքների խնայողաբար օգտագործումը, կանխարգելել կազմակերպության ներսում գողության դեպքերը
 • Լսել աշխատակիցների խնդիրները, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել տնօրինությանը
 • Վերահսկել անձնակազմի հաճախումները, ժամային գրաֆիկներին համապատասխանությունը, հետևել աշխատակիցների ուշացումներին և կարգապահությանը
 • Վերահսկել աշխատակիցների անձնական փաստաթղթերի թարմացման և համապատասխան ստորաբաժանում ուղարկման գործընթացը
 • Լրացնել անձնակազմին վերաբերող անհրաժեշտ մատյանները
 • Անմիջական ղեկավարին ներկայացնել առաջարկներ անհրաժեշտ հաստիքային փոփոխությունների վերաբերյալ
 • Մասնակցություն ցուցաբերել նոր աշխատակիցների հավաքագրման և ընտրության գործընթացին
 • Հետևել մենյուների փոփոխություններին, այդ մասին տեղեկացնել աշխատակիցներին և շահագրգիռ ստորաբաժանումներին, առաքման ծառայություններում կատարել համապատասխան փոփոխություններ
 • Աշխատակիցներին տեղեկացնել ստոպ-լիստերի մասին
 • Ուսումնասիրել մրցակիցների շուկան և ներկայացնել համապատասխան առաջարկներ` բրենդի առաջմղման նպատակով
 • Իրականացնել մասնաճյուղի անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ ապրանքների պատվերները, դրանց ընդունումը, հաշվառել տեղաշարժը, պարբերաբար իրականացնել գույքագրում
 • Վերահսկել կազմակերպության ընդհանուր ծախսերը, կրճատել ավելորդ ծախսերը
 • Ձեռնարկել մասնաճյուղի շահույթի ավելացմանն ուղղված միջոցառումներ
 • Յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ համոզվել մասնաճյուղում սարքավորումների շահագործման անվտանգության հարցում, սպառնացող վտանգի մասին անմիջապես տեղեկացնել տնօրինությանը և չեզոքացնել վտանգը
 • Վերահսկել սննդի և խմիչքների անվտանգության, սանիտարական նորմերի պահպանման, պատրաստման և մատուցման համապատասխանությունը կազմակերպության ստանդարտներին
 • Վերահսկել սեղանի ձևավորման և սպասքադրման ստանդարտների պահպանումը, մաքրությունը և համապատասխան քանակի ապահովումը
 • Վերահսկել ամբողջ մասնաճյուղի մաքրությունը, թույլ չտալ աղբի և ավելորդ իրերի կուտակումներ
 • Վերահսկել բույսերի մաքրության և խնամքի գործընթացը
 • Վերահսկել մասնաճյուղում ջերմաստիճանի և լուսավորության համապատասխանությունը ստանդարտներին
 • Ձեռնարկել միջոցառումներ խոհանոցից սրահ եկող աղմուկի, հոտերի և ծխի բացառման ուղղությամբ
 • Շփվել հյուրերի հետ, նրանցից ստանալ հետադարձ կապ մասնաճյուղին առնչվող բոլոր հարցերի` այդ թվում աշխատողների սպասարկման մակարդակի և սննդի որակի վերաբերյալ, դրանց հիման վրա տնօրինությանը ներկայացնել նոր առաջարկներ
 • Պարբերաբար հանդես գալ ճաշացանկը թարմացնելու առաջարկություններով` հաշվի առնելով շուկայի պահանջները և հյուրերի կարծիքներն ու բողոքները
 • Կազմակերպել հյուրերի անձնական միջոցառումները, օգնել կազմել ճաշացանկ, վերահսկել միջոցառումների անցկացման ընթացքը
 • Ապահովել հյուրի հարմարավետությունը
 • Հարթել հյուրերի հետ առաջացած կոնֆլիկտները, դրանց մասին տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին
 • Վերահսկել հյուրերի կողմից մոռացված իրերի ժամանակին վերադարձի գործընթացը

Requirements

 • Համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
 • Սպասարկման ոլորտի միջազգային ընդունված ստանդարտների իմացություն
 • Համակարգչից օգտվելու կարողություն
 • Մաթեմատիկական հաշվարկներ կատարելու հմտություն
 • Անձնակազմի ղեկավարման հմտություններ
 • Պարտականությունները ըստ աշխատակիցների պաշտոնների բաշխելու ունակություն
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Բանավոր և գրավոր գրագետ խոսք
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Պարտաճանաչություն
 • Կոնֆլիկտներն արագ և ինքնուրույն հարթելու ունակություն
 • Սթրեսային և լարված իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Առաջնայինը երկրորդայինից տարբերելու հմտություն
 • Միաժամանակ մի քանի աշխատանքային գործառույթ իրականացնելու կարողություն
 • Հանձարարված առաջադրանքերի կատարման հանդեպ հետևողականություն
 • Պատրաստակամություն
 • Ուշադրություն մանրուքներին

Spread the word! Share this job on social media