Get our free app. It won't take up space on your device

Կադրային հաշվապահ

Profix Consulting

Industry: Accounting, Finance, Banking, Human Resources
Deadline: 7/31/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Junior

Աշխատատեղի նպատակը՝

Աշխատակիցների ընդունման, ազատման, Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումների հաշվարկում:

Պարտականությունները՝

1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմել աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր, անհատական իրավական ակտեր,

2. Պահպանել աշխատակիցների անձնական գործերը պատշաճ և մշտապես համալրված վիճակում` ապահովելով դրանց ճշգրտությունը և գաղտնիությունը,

3. Տրամադրել տեղեկանքներ աշխատողներին,

4. Համապատասխանացնել իրավասու պետական մարմինների կողմից ստուգվող ժամանակահատվածի կադրային փաստաթղթաշրջանառությունն ըստ օրենսդրական պահանջների,

5. հաշվարկել աշխատողների ընդհանուր աշխատանքային ստաժը, չօգտագործված ամենամյա արձակուրդային օրերի թիվը,

6. Մշակել տարբեր տիպի ժամանակացույցեր, գրաֆիկներ, աշխատանքի և հանգստի ռեժիմներ,

7. Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում:

Պահանջվող հմտությունները

1.Կրթական աստիճան տնտեսագիտության կամ սոցիոլոգիայի բնագավառում:

2.Microsoft office, E-invoicing , ՀԾ և այլ ծրագրերի իմացություն:

3.Ռուսերեն լեզվի իմացություն:

Աշխատանքային պայմաններ՝

Աշխատողի համար սահմանվում է 5-օրյա աշխատանքային շաբաթ, երկու հանգստյան օրով:

Spread the word! Share this job on social media