Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Legal, Insurance
Deadline: 6/16/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Mid level
Job posting has expired

«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը և «Եգոր Սիստեմ» փաստաբանական գրասենյակը հրավիրում են իրավաբանների/փաստաբանների.

Ծառայության տեսակը՝
Իրավաբանական (փաստաբանական ակադեմիայում ուսումնառությունը կամ արտոնագիրն առավելություն է):
Սկիզբը՝ 15.06.2023 թ․
Վայրը՝ Երևան

Ծառայությունների հիմնական ծավալը՝
* իրավական փաստաթղթերի հետ աշխատանք և նախագծերի կազմում (փաստերի շարադրանք, դիմումներ, բողոքներ, հայցեր, միջնորդություններ, հաղորդումներ, հայտարարություններ, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ և այլն), այդ թվում՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարան ներկայացնելու համար։
* դատական նիստերի նախապատրաստում և մասնակցություն։
* Կատարել համապատասխան ազգային և միջազգային օրենսդրության և իրավունքի, ազգային և միջազգային դատական պրակտիկայի ուսումնասիրություն։
* Գործերի համակարգված վարում, մատուցված ծառայությունների և դատական գործերի վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների կազմում:

Որակավորմանը ներկայացվող պահանջներ՝

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Իրավաբանի աշխատանքային փորձ,
 • Հետազոտություններ, մշտադիտարկումներ անելու և զեկույցներ կազմելու հմտություններ,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի / MS Office / գերազանց իմացություն,
 • Կազմակերպչական և ինքնակազմակերպման գերազանց ունակություններ,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Անհատական և թիմային աշխատանքի ունակություն/հմտություններ,
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ,
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն,
 • Սուղ վերջնաժամկետների պայմաններում արդյունավետ աշխատելու ունակություն:

Նախատեսվում է փորձաշրջան երկամսյա ժամկետով:

Դիմելու վերջնաժամկետն է 31.05.2023 թ.:

Spread the word! Share this job on social media