Get our free app. It won't take up space on your device

Իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ

«HAYANTAR» STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

Industry: Legal, Insurance
Deadline: 6/17/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Salary: 227,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը աշխատանքի է հրավիրում իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետի։

Մասնագետը Հայաստանի Հանրապետության գործունակ չափահաս քաղաքացին է, ով ունի․

1) իրավագիտություն մասնագիտության՝ բակալավրի բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 2 (երկու) տարվա աշխատանքային ստաժ կամ նույն մասնագիտության՝ մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան և մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 1 (մեկ) տարվա աշխատանքային ստաժ:

2) իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ինչպես նաև, համապատասխան ոլորտի օրենսդրություն և այլն:

Պարտականություններ

 • 1) համագործակցում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների, «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ,

  2) իրականացնում է կազմակերպության տնօրենի հրամաններով վերապահված գործառույթներից բխող այլ լիազորություններ,

  3) «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի անունից ՀՀ դատարաններ ներկայացնելու նպատակով կազմում է հայցադիմումներ,

  4) «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի դեմ ներկայացված հայցադիմումների (դիմումների) վերաբերյալ նախապատրաստում է պատասխաններ,

  5) նախապատրաստում է վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ՀՀ դատարանների վճիռների (որոշումների) դեմ,

  6) ներկայացնում է կազմակերպության շահերը ՀՀ դատարաններում՝ ապահովելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթները,

  7) մասնակցում է կազմակերպության կողմից նախապատրաստվող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին,

  8) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է անհատույց օգտագործման, վարձակալության տրամադրման կամ այլ պայմանագրերի, կազման, մշակման, ինչպես նաև դրանցում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերի կազման աշխատանքները,

  9) նախապատրաստում է նոտարական գրասենյակներում և այլ մարմիններում (կազմակերպություններում) կազմակերպության անունից հանդես գալու համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթներ,

  10) որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ ապահովում է ՀՀ նոտարական գրասենյակներում պայմանագրերի (գործարքների) նոտարական վավերացումը,

  11) պատրաստում է գրություններ, տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, դիմումների պատասխաններ,

  12) Իրականացնում է կնքված պայմանագրերի գրանցում, հաշվառում և պահպանում,

  13) ապահովում է իրավաբանական բաժնին առնչվող գրությունները՝ սահմանված ժամկետում,

  14) կատարում է բաժնի պետի և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ տնօրենի այլ հանձնարարությունները:

Հավելյալ նշումներ

Ցանկության դեպքում դիմեք՝ ուղարկելով ռեզյումե ստորև նշված էլ․ հասցեին։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

armf244446@job.am