Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Legal, Insurance, Real Estate
Deadline: 10/8/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Salary:
Monthly 250,000-300,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek, Overtime
Work experience: Junior

Նկարագրություն

«Alex-R» անշարժ գույքի գործակալությունը աշխատանքի է հրավիրում իրավաբանի, ով կարող է իրականացնել անշարժ գույքի ոլորտին առնչվող զանազան գործարքների համապարփակ իրավաբանական աջակցություն։

Պարտականություններ

 • տրամադրել խորհրդատվություն ընկերության և նրա հաճախորդների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ, իրականացնել փաստաթղթերի ուսումնասիրություն;
 • ապահովել ընկերության ներկայացուցչությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ոչ պետական կազմակերպություններում;
 • կազմել տարատեսակ իրավական փաստաթղթեր, այդ թվում՝ պայմանագրեր, դիմումներ, բողոքներ, տեղեկություն տրամադրելու վերաբերյալ հարցումներ և այլն; թարմացնել կորպորատիվ փաստաթղթերը և համապատեսխանեցնել դրանք փոփոխվող օրենսդրության պահանջներին;
 • մշակել և կատարելագործել բիզնես գործընթացների իրավական սխեմաները;
 • ներկայացնել ընկերությունը տարբեր հարթակներում ու հանրային միջոցառումներում;
 • կատարել ընկերության տնօրինության այլ հանձնարարություններ, որոնք բխում են աշխատանքային պարտականությունների բնույթից և գործունեության նպատակներից։

Պահանջներ

 • իրավագիտության ոլորտում բարձրագույն կրթություն;
 • ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության գերազանց իմացություն (ժառանգական իրավունք, սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ, գույքի օտարման պայմանագրեր, անշարժ գույքի առուվաճառք, նվիրատվություն և այլն);
 • մասնագիտական գործունեության նվազագույնը երկու տարվա աշխատանքային փորձ;
 • հայերենի գերազանց իմացություն (բանավոր խոսք և գրավոր),
 • անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • տեղեկություններ հավաքագրելու հմտություններ;
 • վերլուծական հմտություններ;
 • համակարգչային հմտություններ;
 • մասնագիտական և ոչ մասնագիտական գիտելիքների շարունակական զարգացում;
 • պատասխանատվության բարձր զգացողություն և բարեխղճություն։

Հավելյալ նշումներ

Վարձատրությունը կախած հավակնորդի մասնագիտական կարողություններից և հմտություններից։ Լրացուցիչ հավելավճար ստանալու հնարավորություն։

Հետաքրքրված անձինք կարող են ինքնակենսագրականները (CV) ուղարկել նշված էլեկտրոնային հասցեին։

How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Enter a valid email address
Profile picture
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume *