Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Legal, Insurance
Deadline: 4/16/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Senior
Job posting has expired

ԷկոՎիլ ընկերությունը համալրում է իր պրոֆեսիոնալ թիմը և աշխատանքի է հրավիրում իրավաբանի:

Հիմնական պարտականությունները՝

 • Մշակել և պատրաստել կազմակերպության գործառնությունների համար անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթեր,
 • Ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի, պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի մշակում, իրավական փորձաքննության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 • Հետազոտել և հետևել ՀՀ-ում ոլորտի օրենսդրական կարգավորումներին, տեղյակ պահել կազմակերպության ղեկավարներին կազմակերպության գործունեությանը վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների մասին,
 • Ընկերության շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում, միջազգային և այլ կառույցներում,
 • Իրականացնել կազմակերպությանը ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և տրամադրել իրավաբանական կարծիք և եզրակացություն դրանց վերաբերյալ,
 • Ապահովել իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն:

Ունակություններ և հմտություններ՝

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • ՀՀ օրենսդրության` քաղաքացիական,քրեական,վարչական իրավունքի, գնումների վերաբերյալ օրենսդրության, շինարարական նորմերի իմացություն,
 • Փաստաբանի արտոնագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Ընդհանուր իմացություն շինարարական նորմերի մասին,
 • ՀՀ օրենսդրության՝ քաղաքացիական և վարչական իրավունքի գերազանց իմացություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Համակարգչային հմտություններ՝ MS Office (Excel, Word, Outlook),
 • Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին:

Spread the word! Share this job on social media