Get our free app. It won't take up space on your device

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի պետ

«HAYANTAR» STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

Industry: Administrative, Clerical
Deadline: 2/8/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Salary: 330,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior

Նկարագրություն

1) տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն և առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,

2) իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ինչպես նաև, ֆինանսական ոլորտի օրենսդրություն և այլն:

Պարտականություններ

 • ապահովում է բաժնի կողմից ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված ոլորտներում աշխատանքների զարգացման ծրագրերի մշակումը,
 • կազմակերպում է համակարգի տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախնական ծախսերի ձևավորումը և անտառտնտեսությունների, արտադրական և օժանդակ տնտեսությունների աշխատանքային ծրագրերի կազմումը,
 • կազմակերպում է ոլորտի աշխատանքների ֆինանսավորման գործընթացը, ֆինանսական նախահաշիվների նախագծերի կազմումն ու դրանց կատարման հսկողությունը,
 • համակարգում է կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության և գնահատման աշխատանքները,
 • համակարգում է անտառի ոլորտի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով աշխատանքի արտադրողականության աճի տեմպերի արագացմանը, ինքնարժեքի իջեցմանը, շահութաբերության բարձրացմանը, անարդյունավետ ծախսերի և կորուստների վերացմանն ուղղված միջոցառումների մշակման ու ներդրման աշխատանքների կազմակերպումը,
 • ապահովում է ֆինանսատնտեսական գործունեության ցուցանիշների գծով վիճակագրական և ընթացիկ հաշվետվությունների կազմումն ու ներկայացումը համապատասխան մարմիններին,
 • համակարգում է ոլորտի գծով արդյունքային, ոչ ֆինանսական, ցուցանիշների սահմանման գործընթացը,
 • ապահովում է կազմակերպության աշխատողների աշխատանքի վարձատրության պայմաններին, խրախուսման ձևերին ու մեթոդներին ուղղված միջոցառումների մշակումը,
 • իրականացնում է հաստիքային ցուցակի կազմում և աշխատողների վարձատրության պայմանների մշակում,
 • ապահովում է CLIENT-TREASURY գանձապետական համակարգ նախահաշվի մուտքագրումը,
 • համակարգում է նախահաշվով հաստատված և փաստացի իրականացված ծախսերի սահմանված կարգին համապատասխան հսկողության իրականացումը,
 • ապահովում է ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար գնումների անվանացանկի կազման գործընթացը,
 • ապահովում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպումը,
 • իրականացնում է աշխատանքների բաշխում բաժնի աշխատակիցների միջև, համակարգում կատարվող աշխատանքների գործընթացը, կազմակերպում է բաժնի առջև դրված խնդիրների ժամանակին և որակյալ կատարումը, ինչպես նաև ապահովում աշխատանքային կարգապահությունը։

Պահանջներ

 • կրթություն
 • աշխատանքային փորձ
 • պարտադիր հմտություններ
 • ցանկալի հմտություններ

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]