Get our free app. It won't take up space on your device

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

«HAYANTAR» STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

Industry: Administrative, Clerical
Deadline: 2/9/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Salary: 227,000 ֏
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

1) բարձրագույն կրթություն, առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ և գնումների համակարգողի որակավորում:

2) իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ինչպես նաև, ֆինանսական ոլորտի օրենսդրություն և այլն:

Պարտականություններ

  • կազմակերպում է ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար գնումների անվանացանկի կազմման գործընթացը,
  • կազմակերպում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացը,
  • իրականացնում է ֆինանսատնտեսական գործունեության ցուցանիշների գծով վիճակագրական և ընթացիկ հաշվետվությունների կազմման ու համապատասխան մարմիններին ներկայացման աշխատանքները,
  • մասնակցում է բաժնի կողմից ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված ոլորտներում աշխատանքների զարգացման ծրագրերի մշակմանը,
  • մասնակցում է կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության և գնահատման աշխատանքներին:
  • կատարում է բաժնի պետի այլ հանձնարարականներ

Պահանջներ

  • կրթություն
  • աշխատանքային փորձ
  • պարտադիր հմտություններ
  • ցանկալի հմտություններ

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]