Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 6/22/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Junior
Job posting has expired

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Ռազմավարական զարգացման գործակալություն ՀԿ-ն փնտրում է հաշվետարի/գրասենյակային աշխատանք/ հետևյալ որակավորմամբ և կարողություններով

Պարտականություններ

 • Ֆինանսական գրանցման գրքերի վարում (գրավոր և Էլեկտրոնային տարբերակներով),
 • Հիմնական միջոցների մուտքի և ելքի հաշվառումը, նրանց վիճակի ու շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, գրանցում և ամփոփում
 • էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգում գրանցում է ստացված փաստաթղթերը՝պահանջագրերը, աշխատաժամանակի հաշվարկները, անհատույց տրամադրված գույքի պայմանագրերի կնքում և խզում դրանք փոխանցում է գլխավոր հաշվապահին,
 • պատրաստել ղեկավարի աշխատանքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և նյութեր, հետևել կազմակերպության ստորաբաժանումների և կոնկրետ կատարողների կողմից կատարման համար ստացված փաստաթղթերի ժամանակին քննարկմանը և ներկայացմանը

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Վերլուծական աշխատանքներ կատարելու ունակություն
 • Մաթեմատիկական մտածողություն/բարձրագույն կրթություն
 • excel-ի կատարյալ իմացություն
 • Արագ սովորելու ունակություն
 • Խնդիրները հասկանալու ունակություն
 • Միաժամանակ մի քանի նախագծերի հետ աշխատելու ունակություն
 • Աշխատանքի պլավորման և վերահսկման կայուն հմտություններ
 • Պատշաճ հաղորդակցվելու ունակություն
 • Թիմային աշխատանքի հմտություն
 • Սթրեսային իրավիճակում աշխատելու ունակություն
 • Սեփական նախաձեռնություն ցուցաբերելու ունակություն
 • Անգլերենի իմացությունը կդիտվի առավելություն,

Խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա դաշտում պարտադիր նշել հաստիքի անվանումը, որի համար դիմում եք: Հարցազրույցին մասնակցելու համար կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:

Spread the word! Share this job on social media