Get our free app. It won't take up space on your device

Հաշվապահ

Armenia Wine Company LLC

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 10/4/2023
City: Ashtarak
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Արմենիա Վայնը աշխատանքի է հրավիրում Հաշվապահի:

Պարտականություններ

 • Կազմակերպում է հարկային և հաշվապահական հաշվառման պատշաճ իրականացումը, որպեսզի ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները ապահովեն արդյունքների ճշմարիտ և իրական պատկերը,
 • Ապահովում է ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլումը ֆինանսական և հարկային հաշվառման մեջ,
 • Կազմակերպում է հաշվետվությունների ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը և ներկայացումը անմիջական ղեկավարին,
 • Կազմակերպում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունների ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը ու ներկայացումը ՀՀ լիազոր մարմիններին,
 • Աջակցում է տարեկան և երկարատև ֆինանսական պլանավորման իրականացման աշխատանքների իրականացմանը,
 • Մասնակցում է Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը,
 • Ձևակերպում է ստացված հաշիվները և ծառայությունները, իրականացնում է բանկային փոխանցումներ
 • Իրականացնում է հաշիվների դուրսգրում, կատարում է (E-invoicing) 7 ՀԾ ծրագրում ձևակերպումներ,
 • Կազմում է և ներկայացնում ֆինանսական հաշվետվություններ (եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվություն, դրամական միջոցների մնացորդի և շարժի, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի և այլն),
 • Իրականացնում է դրամարկղային գրքերի վարում, մուտքի և ելքի օրդերների կազմում, հսկողություն, Taxservice-ի և ձևակերպումների ճշտության ստուգում ՀԾ ծրագրում,
 • Իրականացնում է հիմնական միջոցների հաշվառման վարում,
 • Մասնակցում է գույքագրման գործընթացին,
 • Իրականացնում է աշխատավարձի հաշվարկ և ձևակերպումներ,

Անհրաժեշտ որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է հաշվապահության, ֆինանսների ոլորտներում
 • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում
 • Հարկային և աշխատանքային օրենսդրությունների իմացություն
 • Օտար լեզուների բավարար իմացություն
 • Տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • Microsoft Office (մասնավորապես Excel), e-Invoicing և ՀԾ ծրագրերի իմացություն
 • Վերլուծական մտածողություն և հետևողականություն
 • Միաժամանակ տարբեր առաջադրանքների վրա աշխատելու կարողություն

Spread the word! Share this job on social media