Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Procurment, Import, Export
Deadline: 2/19/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work experience: Mid level

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը աշխատանքի է հրավիրում գնումների գլխավոր մասնագետի։

Պարտականություններ

 • Գնումների պլանի (ըստ գնման մեթոդի, տեսակի, քանակի, գնի, մատակարարման պայմանների, աղբյուրների և այլն) կազմման գործընթացների մասնակցություն,
 • Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի գնումների գործընթացին մասնակցություն, այդ թվում միջազգային դոնորի Գնումների ուղեցույցի Գնման փաստաթղթերի նախապատրաստում համաձայն (առաջարկի հրավեր, ստանդարտ առաջարկի փաստաթղթեր, տեխնիկական մասնագրեր, առաջարկի գնահատման հաշվետվություններ և այլն),
 • Գնումների գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի պատրաստում,
 • Գնումներին առնչվող ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի նախապատրաստում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների աշխատանքի նախապատրաստում և անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում,
 • Մրցութային հանձնաժողովների արձանագրությունների կազմում,
 • Առաջարկների գնահատման, գնահատման հաշվետվությունների և պայմանագրերի շնորհման երաշխավորագրերի հետ կապված գործընթացների նախապատրաստում,
 • Պայմանագրերի կնքման գործընթացի նախապատրաստում,
 • Իրականացնել պայմանագրերի ժամկետների նկատմամբ հսկողություն և զեկուցում Ֆինանսական ղեկավարին` հնարավոր խախտումների վերաբերյալ,
 • Գնումների առաջընթացի հաշվետվությունների կազմում,
 • Մասնակցություն ծրագրի աշխատանքային պլանի նախապատրաստմանը։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթությունը պարտադիր է,
 • Պետական գնումների համակարգողի որակավորում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ գնումների մասնագետի պաշտոնում,
 • ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի շրջանակներում գնումների ընթացակարգի կազմակերպման փորձ,
 • Դոնոր կազմակերությունների գնումների ընթացակարգերի տիրապետում,
 • Դոնորների կազմակերպությունների հետ ֆինանսական համագործակցության պահանջների տիրապետում,
 • Աշխատանքային էթիկայի կանոնների պահպանման կարողություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների տիրապետում,
 • Ժամանակի կառավարման կարողություն։

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամերը՝ օրական 8 ժամ։ Դիմորդը պետք է ներկայացնի երկու երաշխավորագիր։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]