Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր ինժեներ

Բիլդեր Քոնսթրաքշն ՍՊԸ

Industry: Architecture, Construction

City: Yerevan

Salary: պայմանագրային

Employment type: Full time

Deadline: 9/3/2022

Work experience: Senior

Նկարագրություն

Ճանապարհաշինարարական ընկերությանն անհրաժեշտ է գլխավոր ինժեներ՝ Ճանապարհաշինարարության ոլորտում մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Պարտականություններ

 • Ապահովել Ընկերության տեխնիկական պատրաստվածության անհրաժեշտ մակար­դակը, արտադրության արդյունավետության և աշխատանքի արտադրողականության բարձ­րացումը, արտադրական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, արտադրության ժամանակին ու որակյալ նախապատրաստումը, սարքավորումների տեխնիկական շահա­գործումը, վերանորոգումը և արդիականացումը:

 • Մշակել տարեկան և ընթացիկ արտադրության սպասարկման և տեխնիկական վերազինման պլան:

 • Ընկերության միջին և երկարաժամկետ բիզնես-պլաններին համապատասխան ղեկա­վարել վերակառուցման և արդիականացման միջոցառումների մշակումը:

 • Իրականացնել վերահսկողություն բնապահպանական անվտանգության ապահով­ման, տեխնոլոգիական կարգապահության, աշխատանքի պաշտպանության և հակահրդե­հային անվտանգության կանոնների և նորմերի պահպանման նկատմամբ:
 • Ապահովել շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն ու ժամա­նակացույցի պահպանումը, շինարարական աշխատանքների համապատաս­խա­նությունը ծավալաթերթերին, բիզնես-նախագծին, նորմատիվ պահանջներին, շինարարական որակի ապահովման նորմերին և պայմանագրով նախատեսված այլ տեղական ու միջազգային պայմաններին:

 • Կազմակերպել պայմանագրերի նախագծերի պատրաստման գործընթացը շինարա­րատեխնիկական և ֆինանսական մասով՝ ենթակապալառուների և մատակարարների հետ Ընկերության արդյունավետ համագործակցության նպատակով:
 • Ապահովել պայմանագրերով նախատեսված պայմանների իրականացումը, դրանց խախտման դեպքում վարել բանակցություններ՝ վեճերի կարգավորման նպատակով,
 • Հսկողություն իրականացնել շինարարական նյութերի ու սարքավորումների ձեռքբերման համար նախատեսված ծախսվող միջոցների նկատմամբ:
 • Ապահովել նախագծերի և ծավալաթերթերի կազմման համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները:

 • Կազմակերպել նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրման պլանների մշակումն ու իրականացումը:

 • Ապահովել ինժիներա-տեխնիկական աշխատակիցների ուսուցումը և աշխատանք­ների կազմակերպումը՝ հետևելով աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը:

Պահանջներ

 • բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • ոչ պակաս, քան 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքայի փորձ, որից առնվազն 2 տարին՝ ղեկավար պաշտոններում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություն­­ներ, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

 • Համակարգչային գրագիտություն / Word, Excel, Autocad ծրագրերի գերազանց տիրապետում/:

 • Մասնագիտական ունակություններ

 • գերազանց վերլուծական հմտություններ,
 • խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու հմտություններ,
 • կառավարման հմտություններ,
 • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • համագործակցում, թիմային աշխատանք,

 • գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: