Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Semur & Co

Industry: Accounting, Finance, Banking, Production, Operations
Deadline: 10/18/2023
City: Yeghvard
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում արտադրական ոլորտում 5 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող գլխավոր հաշվապահի:

Պարտականություններ

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
 • Ապահովել առանձին ծախսային ծրագրերի գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը,
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, - Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում
 • իրականացնում է ընկերության սեփականության պահպանման, նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ վերահսկողությունը,

Պահանջներ

 • Բարձրագուն կրթություն` տնտեսագիտության կամ հաշվապահության ոլորտում,
 • 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ՀԾ ծրագրի գերազանց տիրապետում,

Ինքնակենսագրական տվյալները՝ պարտադիր հայերեն լեզվով կազմված, ուղարկել նշված էլ․ հասցեով։

Spread the word! Share this job on social media