Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

Semur & Co

Industry: Accounting, Finance, Banking, Production, Operations
Deadline: 10/18/2023
City: Yeghvard
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Senior

Նկարագրություն

Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում արտադրական ոլորտում 5 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող գլխավոր հաշվապահի:

Պարտականություններ

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • Ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
 • Ապահովել առանձին ծախսային ծրագրերի գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը,
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, - Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում
 • իրականացնում է ընկերության սեփականության պահպանման, նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ վերահսկողությունը,

Պահանջներ

 • Բարձրագուն կրթություն` տնտեսագիտության կամ հաշվապահության ոլորտում,
 • 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • ՀԾ ծրագրի գերազանց տիրապետում,

Ինքնակենսագրական տվյալները՝ պարտադիր հայերեն լեզվով կազմված, ուղարկել նշված էլ․ հասցեով։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

sem239343@job.am