Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր Հաշվապահ

FLYONE ARMENIA

Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 10/11/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

FLYONE ARMENIA ավիաընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում Գլխավոր Հաշվապահի։

Պարտականություններ

 • Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, իրականացնել հաշվետվությունների՝ հարկային և վիճակագրական, ժամանակին կազմումն ու համապատասխան պետական մարմիններին ներկայացումը, սկզբնական փաստաթղթավորման վարում,
 • Գույքագրման գործընթացների և տնտեսական գործառույթների, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման տվյալների մշակման տեխնոլոգիաների և փաստաթղթերի հոսքի հետ կապված գործունեության ապահովում,
 • Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, հաշվապահական հաշվառման գրառումներում դրամական միջոցների հոսքերի ժամանակին արտացոլմանն ուղղված գործողություններ: Բանկային քաղ․, դրամարկղային գործառնությունների գրանցում, բանկային փոխանցումների կատարում, այդ թվում միջազգային,
 • ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծություն,
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀՀ պետական ​​եկամուտների կոմիտե (գրեթե բոլոր հարկատեսակները, ներառյալ ոչ ռեզիդենտը), Հարկային օրենսդրության մշտական դիտարկում և հարկերի օպտիմալացման ծրագրերի մշակում,
 • ՖՀՄՍ-ների համաձայն պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ,
 • Գրանցման ձևերի նմուշների պատրաստում, ներքին հաշվապահական հաշվետվության նմուշների տրամադրում,
 • Նյութական ակտիվների և դրամական միջոցների կորուստների և ոչ պատշաճ ծախսման կանխարգելման, ինչպես նաև ֆինանսական և տնտեսական գործունեության հետ կապված օրենքների չկատարումը կանխելուն ուղղված գործողություններ,
 • Ընկերության անձնակազմին մեթոդական աջակցության տրամադրում; Մասնակցություն բաժինների աշխատանքային գործընթացին առնչվող ընթացակարգերի մշակման և ստեղծման գործընթացին:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական հաշվառման, Ֆինանսական կամ տնտեսագիտական ոլորտներում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ հաշվապահության ոլորտում,
 • ՖՀՄՍ-ների պարտադիր իմացություն,
 • 1C-ի պարտադիր իմացություն,
 • MS Word, Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների բավարար իմացություն, գրավոր և բանավոր շփումներն ապահովելու համար:

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

apply239023@job.am