Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր Հաշվապահի տեղակալ

RARE

Industry: Administrative, Clerical
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

"Էյ Ընդ Էմ Ռեյր" ՍՊ Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում գլխավոր հաշվապահի տեղակալի

Պարտականություններ

 • Հաշվապահական հաշվառման աշխատանքների կազմակերպում ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության ,ՀՀ հաշվապահական ստանդարտների և այլ իրավական ակտերի պահանջների համապատասխան
 • Աշխատվարձի և աշխատակազմի հետ կապված այլ ծախսերի հաշվարկում և հաշվառում
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն ,Ազգային վիճակագրական ծառայություն ,ինչպես նաև՝ այլ պետական մարմիններ
 • Իրականացնել հարկային և այլ պարտադիր վճարներ՝ ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում և կարգով
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հսկողություն
 • Բանկային հաշիվների կառավարում
 • Աշխատանքային պարտականություններին առնչվող այլ պարտականություններ

Պահանջներ

 • կրթություն՝ Բարձրագույն կրթություն ՝ֆինանսների, տնտեսագիտության կամ հաշվապահության ոլորտում
 • աշխատանքային փորձ՝ 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • պարտադիր հմտություններ՝ ՀՀ Քաղաքացիական,Աշխատանքային, Հարկային օրենսգրքերի, "Վարչական իրավախախտումների մասին" ՀՀ Օրենքի իմացություն
 • ՀԾ գերազանց իմացություն
 • Excel Ծրագրի գերազանց իմացություն
 • Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
 • Հավաստագրված հաշվապահի որակավորումը պարտադիր է

Հավելյալ նշումներ՝

Աշխատանքային օրեր և ժամեր՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ , ութ-ժամյա աշխատանքային օր

Spread the word! Share this job on social media