Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահ

ՖԻՆՍ ՓԲԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 8/25/2022

Work experience: Mid level

Նկարագրություն

Փնտրում ենք փորձառու և պատասխանատու գլխավոր հաշվապահի ԽԱՄՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ում աշխատելու համար

Պարտականություններ

 • Իրականացնել ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարումը, համաձայն ՀՀ հաշվապահական հաշվառման օրենսդրության սահմանված կարգի և ՖՀՄՍ պահանջների
 • Պատրաստել Հարկային, Վիճակագրական և ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող հաշվետվություններ
 • Բանկային գործառնությունների իրականացում և վերահսկում online banking-ով
 • Փաստաթղթավորել և ձևակերպել Գնումներն ու Վաճառքները
 • Փաստաթղթավորել պահեստի մուտքերն ու ելքերը
 • Իրականացնել Դրոշմապիտակների վերագրում և հաշվառում
 • Կառավարել բանկային հաշիվները, դրամարկղային գործառնությունները և վարել դրամարկղային գիրքը
 • Հաշվառել ապրանքանյութական արժեքները, հիմնական միջոցները, ժամանակին արտացոլել վերջիններիս շարժը.
 • Մուտքագրել հիմնական միջոցները համապատասխան ծրագրային համակարգում, ինչպես նաև հաշվարկել դրանց մաշվածությունը
 • Կատարել աշխատավարձի հաշվարկ
 • Իրականացնել գլխավոր հաշվապահի այլ գործառույթներ

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է արտադրության ոլորտում
 • ՀԾ 7 Ծրագրի գերազանց իմացություն
 • Vero Դրոշմապիտակների և դրոշմանիշերի վերագրման, հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի իմացություն, MS office, einvoicing, Tax Service ծրագրերի տիրապետում
 • Հարկային, Աշխատանքային օրենսգրքերի իմացություն

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: