Get our free app. It won't take up space on your device

Գլխավոր հաշվապահ (աշխատավարձերի հաշվարկի մասնագետ)

Mex Acme LLC

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Salary: Մրցակցային

Employment type: Full time

Deadline: 6/12/2022

Work experience: Senior

Նկարագրություն

Հաշվապահական ընկերությանը անհրաժեշտ է գլխավոր հաշվապահ` գործընկեր կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը վերահսկելու/վարելու և աշխատավարձերի հաշվարկները իրականացնելու նպատակով:

Պարտականություններ

 • 150 և ավել աշխատողներ ունեցող ընկերության հերթափոխային, գիշերային, արտաժամյա գրաֆիկով աշխատող աշխատակիցների աշխատավարձերի հաշվարկ,
 • սկզբնական փաստաթղթերի կազմում, վերահսկում, ստուգում,
 • հարկային հաշիվների և հաշիվ վավերագրերի դուրս գրում,
 • դրամական հոսքերի, ապրանքնանյութական շարժի, ստացված և մատուցված ծառայությունների փաստաթղթավորում, ձևակերպում հաշվապահական ծրագրում
 • կադրային գործավարություն
 • գործնական նամակագրության վարում անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով՝ պաշտոնեական գործառույթներից ելնելով:

Պահանջներ

 • կրթություն` Բարձրագույն մասնագիտական
 • աշխատանքային փորձ` 3-5 տարի
 • պարտադիր հմտություններ` 1C:Enterprise 7.7,8.3 versions, MS Office, e-invoiceing ծրագրերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերից վարժ օգտվելու կարողություն, արագ մուտքագրման հմտություններ,
 • լեզուների իմացություն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն - գերազանց
 • ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսգրքերի գերազանց իմացություն,
 • ցանկալի որակներ՝ տրամաբանական մտածողություն, քաղաքավարի շփման էթիկա, կազմակերպվածություն, մաքրասիրություն, պարկեշտություն, գաղտնապահություն, պատրաստակամություն:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր և ժամեր ՝ 5-օրյան աշխատանքային շաբաթ, 8-ժամյա աշխատանքային օր:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: