Get our free app. It won't take up space on your device

Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ

«Հայավտոկայարան» ՓԲԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking, Government, Non Commercial
Deadline: 6/14/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Նկարագրություն

«Հայավտոկայարան» ՓԲ Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում՝ Ընկերության Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի

Պարտականություններ

 • Իրականացնել Ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարումը, համաձայն ՀՀ հաշվապահական հաշվառման օրենսդրության սահմանված կարգի և ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան,
 • Վերլուծել և ամփոփել Ընկերության ստորաբաժանումներից ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ստացվող և ՀՀ պետական մարմիններին ներկայացվող ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները,
 • Կազմակերպել և համակարգել Ընկերության ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվող հաշվապահական հաշվառման բազաների վերլուծման և ամփոփման, ինչպես նաև ներտնտեսական հաշվառման աշխատանքները:
 • Դեբիտորական-կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ հավետվությունների պատրաստում, ինչպես նաև հսկել ընկերությունում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի շարժը։
 • Ղեկավարել Ընկերության աշխատողների աշխատավարձերի և դրանց հավասարեցված բոլոր վճարումների հաշվարկների, եկամտահարկի, սոցիալական ապահովության վճարումների, աշխատավարձերի հաշվարկի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ինչպես նաև ավտոկայաններից, ավտոկայարաններից աշխատավարձերի և դրանց հավասարեցված բոլոր վճարումների հաշվարկների ընդունման, ստուգման, ամփոփման և վճարման ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնել ընկերության կողմից հաշիվ-ապրանքագրերի դուրս գրում,
 • Մուտքագրել հիմնական միջոցները համապատասխան ծրագրային համակարգում,
 • Ծրագրի միջոցով կատարել պահեստի մուտքերի ստուգում, դուրս գրված հաշիվների ստուգում,
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող սույն պաշտոնից բխող այլ հանձնարարությունների կատարում,
 • Հարկային հաշվետվությունների պատրաստման ապահովում,
 • Հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների կազմման և պետական մարմիններ ներկայացման ապահովում,
 • Եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծության ապահովում,
 • Ապահովել բաժնի բնականոն աշխատանքի իրականացումը։
 • Իրականացնել Ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարումը, համաձայն ՀՀ հաշվապահական հաշվառման օրենսդրության սահմանված կարգի և ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան,
 • Վերլուծել և ամփոփել Ընկերության ստորաբաժանումներից ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ստացվող և ՀՀ պետական մարմիններին ներկայացվող ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները,
 • Կազմակերպել և համակարգել Ընկերության ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվող հաշվապահական հաշվառման բազաների վերլուծման և ամփոփման, ինչպես նաև ներտնտեսական հաշվառման աշխատանքները:
 • Դեբիտորական-կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ հավետվությունների պատրաստում, ինչպես նաև հսկել ընկերությունում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի շարժը։
 • Ղեկավարել Ընկերության աշխատողների աշխատավարձերի և դրանց հավասարեցված բոլոր վճարումների հաշվարկների, եկամտահարկի, սոցիալական ապահովության վճարումների, աշխատավարձերի հաշվարկի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ինչպես նաև ավտոկայաններից, ավտոկայարաններից աշխատավարձերի և դրանց հավասարեցված բոլոր վճարումների հաշվարկների ընդունման, ստուգման, ամփոփման և վճարման ներկայացման աշխատանքները,
 • Իրականացնել ընկերության կողմից հաշիվ-ապրանքագրերի դուրս գրում,
 • Մուտքագրել հիմնական միջոցները համապատասխան ծրագրային համակարգում,
 • Ծրագրի միջոցով կատարել պահեստի մուտքերի ստուգում, դուրս գրված հաշիվների ստուգում,
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող սույն պաշտոնից բխող այլ հանձնարարությունների կատարում,
 • Հարկային հաշվետվությունների պատրաստման ապահովում,
 • Հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների կազմման և պետական մարմիններ ներկայացման ապահովում,
 • Եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծության ապահովում,
 • Ապահովել բաժնի բնականոն աշխատանքի իրականացումը։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն /տնտեսագիտության, ֆինանսների և /կամ հաշվապահության ոլորտներում պարտադիր է/, որակավորման դասընթացների մասնակցություն,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
 • Սեղմ ժամկետում բարձր արդյունավետությամբ աշխատելու ունակություն,
 • Հաղորդակցման հմտություն,
 • Թիմային աշխատանքի և ժամանակի կառավարման հմտություն,
 • ՀԾ իմացություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (Excel, Word),
 • Հաշվապահական հաշվառմանի ՀՀ օրենքի իմացություն,
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների հիմունքների իմացություն,
 • Աշխատանքային փորձն առնվազն 5 /հինգ/ տարվա հաշվապահական ոլորտում և 3/երեք/ տարվա գլխավոր հաշվապահի աշխատանքային փորձ,

Հավելյալ նշումներ

Համապատասխան անձինք կարող են իրենց ինքնակեսագրականը(CV) ուղարկել Ընկերության էլ. հասցեին`

Աշխատանքային օրեր և ժամեր՝ Երկուշաբթի-ուրբաթ 09:00-18:00

Spread the word! Share this job on social media