Get our free app. It won't take up space on your device

ԵՊՀ Սոցիալական հետազոտությունների իննովացիոն կենտրոնի հայտերի ներկայացման մասնագետ

Երևանի պետական համալսարան

Industry: Education, Training, Instruction, RD, Science
Deadline: 6/10/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Junior

Նկարագրություն

Հայտերի ներկայացման մասնագետը համակարգում և վերահսկում է հետազոտական դրամաշնորհների ներգրավման և կառավարման գործընթացը, որը ներառում է հետազոտական հայտերի հայտնաբերումը, հայտերի պատրաստումը, հաղորդակցույթունը դոնոր կազմակերպությունների և հետազոտական թիմի հետ, ինչպես նաև դրամաշնորների կառավարման հետ կապված այլ գործընթացներ։ Աշխատանքը ենթադրում է դինամիկ աշխատանքային միջավայրում գործունեություն, ուստի հաջողակ թեկնածուն պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, հաղորդակցվող և ճկուն։ Հայտերի ներկայացման մասնագետը համակարգում և վերահսկում է հետազոտական դրամաշնորհների ներգրավման և կառավարման գործընթացը, որը ներառում է հետազոտական հայտերի հայտնաբերումը, հայտերի պատրաստումը, հաղորդակցույթունը դոնոր կազմակերպությունների և հետազոտական թիմի հետ, ինչպես նաև դրամաշնորների կառավարման հետ կապված այլ գործընթացներ։ Աշխատանքը ենթադրում է դինամիկ աշխատանքային միջավայրում գործունեություն, ուստի հաջողակ թեկնածուն պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, հաղորդակցվող և ճկուն։

Անհրաժեշտ որակավորումներ

- Սոցիալական գիտություններում մագիստրոսի աստիճան։

- Հետազոտական հայտերի կազմման և դրամաշնորհների համակարգման փորձ։

- Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդների լավ իմացություն։

- Անգլերենի գերազանց իմացություն։

Նախընտրելի որակավորումներ

- Հետազոտական կազմակերպություններում սոցիալական գիտությունների ոլորտում փորձ։

- Հետազոտական նախագծերի կառավարման փորձ։

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

ysu244563@job.am