Get our free app. It won't take up space on your device

Դաստիարակ / Ռուսերեն լեզվի մասնագետ

Մանկության Ակադեմիա

Industry: Education, Training, Instruction
Deadline: 12/8/2022
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Mid level

Նկարագրություն

"Մանկության Ակադեմիա" մանկակրթարանը փնտրում է Դաստիարակ, ով գերազանց տիրապետում է Ռուսերեն լեզվին։

Պարտականություններ

 • պլանավորում և իրականացնում է սաների ուսուցումն ու դաստիարակությունը, կենսագործունեությունը, նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչներին, կրթական ծրագրերին համապատասխան,
 • ակտիվորեն կիրառում է հաստատության կրթական ծրագրերը,
 • համաձայն կրթական ծրագրի՝ նախադպրոցական հաստատության այլ մասնագետների հետ սերտ համագործակցությամբ պլանավորում և իրականացնում է կրթադաստիարակչական աշխատանքները.
 • մանկավարժական գործունեության մեջ իր ուսումնասիրության արդյունքները հմտորեն օգտագործում է յուրաքանչյուր երեխայի անձնային զարգացման համար,
 • մասնակցում է մանկավարժական խորհրդի նիստերին, խորհրդատվություններին, սեմինարներին,
 • երեխաների հետ տարվող աշխատանքներում ներդնում է առաջավոր փորձը,
 • կազմակերպում է սաների օրվա ռեժիմը, օգնում է գեղագիտական, մարզական տարաբնույթ սեկցիաներում ուսուցման, ժամանցի կազմակերպմանը և լրացուցիչ կրթություն ստանալուն
 • կատարում է ամենօրյա աշխատանք երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման և հարմարունակության (ադապտացիայի) համար.
 • ուսումնասիրում է երեխաների անհատական ունակությունները, հետաքրքրությունները և հակումները,
 • աշխատանք է տանում երեխաների վարքի շեղման, վնասակար սովորությունների վերացման համար.
 • բժշկական աշխատողների հետ համատեղ ապահովում է սաների առողջության պահպանումը և ամրապնդումը, անցկացնում նրանց հոգեբանաֆիզիկական զարգացումը խթանող միջոցներ, պատասխանատու է նրանց կյանքի և առողջության համար,
 • համագործակցում է սաների ծնողների կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների հետ.
 • խմբում ստեղծում է անհրաժեշտ պայմաններ առօրյան, կրթադաստիարակչական աշխատանքները արդյունավետ իրականացնելու համար.
 • ծնողների հետ տանում է աշխատանք՝ ընտանիքում երեխաների դաստիարակության հարցերի ուղղությամբ, ներգրավում է և խթանում նրանց հաստատության հետ ակտիվ համագործակցությանը.
 • ղեկավարում է դաստիարակի օգնականի աշխատանքը:

Պահանջներ

 • Ռուսերեն լեզվի որակավորում
 • Մասնագիտական փորձ
 • Նախադպրոցական տարիքի երեխաների առանձնահատկությունների իմացություն
 • Աշխատանքում ստեղածագործական մոտեցումներ հանդես բերելու կարողություն
 • Կրթվելու և ինքնակրթվելու ձգտում
 • Գրագետ, արտահայտիչ և մատչելի խոսք
 • Հետազոտական կարողություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Խնդիրների բացահայտման հմտություններ
 • Վերլուծական մտածելակերպ
 • Նախաձեռնողականություն
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում, ազնվություն և ճշտապահություն
 • Մանկության Ակադեմիայի առաքելությանն ու արժեքներին հետևելու պատրաստակամություն:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր` երկուշաբթի-ուրբաթ

Ժամեր` 08:30-18:30

How to apply?
Log in or send your resume
Email
Email is required
Password
Password is required Forgot password?

Send your resume to

[email protected]