Get our free app. It won't take up space on your device

Դասախոս՝ բուժքույրական գործը վիրաբուժությունում և թերապիայում

Yerevan Haybusak University

Industry: Education, Training, Instruction
Deadline: 3/20/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Five-day workweek
Work experience: Senior
Job posting has expired

Աշխատանքի նկարագրություն

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան ՍՊԸ-ի բազային քոլեջը փնտրում է ակտիվ և մոտիվացված դասախոսի՝ բուժքույրական գործը վիրաբուժությունում և թերապիայում դասավանդելքւ համար։

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Իրականացնել ուսուցում`կրթական պետական և ԵՀՀ բազային քոլեջի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման չափորոշիչներին համապատասխան։
 • Ապահովել կրթական գործունեության բարձր արդյունավետությունը, զարգացնել բազային քոլեջի ուսանողների ինքնուրույնությունը, ստեղծագործական և նախաձեռնողական կարողությունները՝ դրանով իսկ նպաստելով ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
 • Կիրառել դասավանդման առավել արդյունավետ մեթոդները, միջոցներն ու ձևերը, ուսանողների կողմից անհրաժեշտ տեսական և կիրառական գիտելիքների ավելի լավ յուրացմանը, ինչպես նաև վերլուծական աշխատանքի հմտությունների ձևավորմանը նպաստող մանկավարժական ինտերակտիվ մեթոդների տեխնոլոգիաները:
 • Կազմակերպել կրթության գիտական բարձր մակարդակ ապահովող գիտահետազոտական աշխատանքները և ուսանողներին ներգրավել այդ աշխատանքներում:
 • Մասնակցել ստորաբաժանման նիստերին:
 • Բարձրացնել սեփական գիտակրթական մակարդակը, կատարելագործել մասնագիտական որակավորումը, մանկավարժական վարպետությունը և գործնական փորձը:
 • Մասնակցել բազային քոլեջին վերաբերող հարցերի քննարկմանը, մշակել և ներկայացնել առաջարկություններ ուսումնական, գիտամեթոդական և դաստիարակչական աշխատանքների բարելավման ու կատարելագործման մասին:

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն, գիտական աստիճան, գիտական կոչում կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձառություն` բարձրագույն մասնագիտական և/կամ միջին մասնագիտական կրթության համակարգում
 • MS Office-ի, մասնավորապես`Excel-ի նաև Power Point ծրագրերի իմացություն իմացություն,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում և սթրեսակայունություն,
 • Առագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Թիմի հետ աշխատելու հմտություն

Spread the word! Share this job on social media