Get our free app. It won't take up space on your device
Industry: Accounting, Finance, Banking
Deadline: 11/26/2022
City: Yerevan
Employment type: Full time
Job posting has expired

Նկարագրություն

Կազմակերպությունը փնտրում է փորձառու հաշվապահ:

Պարտականություններ

 • Ընկերության հաշվապահական հաշվառման համար տեղեկատվության հավաքագրում,
 • Հարկային և հաշվապահական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Բանկային քաղվածքներ մուտքագրում,
 • Դրամական միջոցների հաշվառման ապահովում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների արտացոլում հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում,
 • Մատակարարների գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հսկողության իրականացում,
 • Excel ծրագրով վերլուծությունների իրականացում և հաշվետվությունների կազմում,
 • Հաշվապահական տվյալների մուտքագրման ճշտության ստուգում,
 • Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների կազմում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ առաջադրանքների կատարում:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահի/ֆինանսիստի/տնտեսագետի մասնագիտությամբ,
 • Առնվազն 3 տարվա հաշվապահի աշխատանքային փորձ հաշվապահական բնագավառում,
 • Word, Excel և 1C 7.7 տարբերակի գերազանց իմացություն,
 • Հարկային օրենսդրության և հաշվապահական հաշվառումը կանոնակարգող օրենսդրության իմացություն,
 • Պատասխանատու և պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին, վերջնաժամկետների պահպանում:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրերը՝ 5-օրյա, շաբաթ օրը` հերթափոխով: