Job.am Get our free app. It won't take up space on your device
Get our free app. It won't take up space on your device

Industry: Engineering

City: Abovyan

Salary: 450.000

Employment type: Full time

Deadline: 10/27/2021

Նկարագրություն

 1. Էլեկտրատեխնիկական ուղղվածության բարձրագույն կամ միջին մասնագիտականկրթություն
 2. Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և սպասարկման փորձ
 3. Չափիչ հանգույցների իմացություն
 4. Գլխավոր բաշխիչ վահանակի տիրապետում և սպասարկման հմտություն
 5. Ավտոմատ համակարգերի, դիզել-գեներատորի սպասարկում
 6. Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում
 7. Ֆաբրիկայի ներքին և արտաքին լուսավորության սպասարկում և նորոգում
 8. Կոմպրեսորային, տրանսֆորմատորային սարքավորումների անխափան աշխատանքիապահովում

Պարտականություններ

 • Ձեռնարկության էլեկտրասարքավորումների, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրական ևլուսավորության ցանցերի սպասարկման և նորոգման աշխատանքներ
 • Ցանկացած էլեկտրական աշխատանքների կատարում
 • Տեխնոլոգիական սարքավորումների մոնտաժման, շահագործման, սպասարկման, արդիականացման աշխատանքների իմացություն,
 • Տեխնոլոգիական սարքավորումների պահպանում լավ վիճակում, ստուգումներիիրականացում ըստ գրաֆիկի
 • Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի հիմնական բնութագրերի և դրանց դասակարգմանիմացություն, օդային, այլ մալուխային գծերի հիմնովին վերանորոգում; մետաղական ևփայտե հենասյուների, ինչպես նաև դրանց հիմքերի նկատմամբ պահանջների իմացություն, Էլեկտրաանվտանգության որակավորման առնվազն III խմբի առկայություն
 • Էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման հանձնման և ընդունման կարգի իմացություն
 • Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի նորոգման և կառուցման համար նյութածախսինորմերի իմացություն
 • Կարգավորող փաստաթղթերի (ԳՕՍՏ, շինարարական, էլեկտրահանգույցների մոնտաժման, շահագործման, սպասարկման նորմերի, էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերականշահագործման այլ կանոնակարգերի) իմացություն
 • Մասնագիտացված սարքավորումներ, տեղեկատու գրականություն և այլ կարգավորողփաստաթղթեր օգտագործելու հմտություն

Պայմաններ

Աշխատանք Արզնի գյուղում:

Աշխատավարձի ժամանակին, առանց ուշացման վճարում:

Դիմելու համար խնդրում ենք ուղարկել ռեզյումե կամ կարող եք դիմել նամակի միջոցով:

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address

Cover letter

Cover letter is required
*1500 chars max

Resume (optional)

max. 4MB .doc, .docx, .pdf
SHARE: