Job.am Get our free app. It won't take up space on your device
Get our free app. It won't take up space on your device

Կատեգորիայի մենեջեր

Ծիրան Մարկետ ՍՊԸ

Industry: Marketing, Advertising, PR

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 10/22/2021

Նկարագրություն

՛՛Ծիրան Մարկետ՛՛ ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Կատեգորիայի մենեջերի:

Պարտականություններ

 • Մշակել և ղեկավարությանը ներկայացնել վաճառքի ծավալների խթանմանն ուղղված երկարաժամկետ ռազմավարական պլաններ,
 • Ստեղծել վստահելի և փոխշահավետ հարաբերություններ մատակարարների հետ՝ գնային քաղաքականության խելամիտ և արդյունավետ որոշման համար,
 • Համագործակցել նոր մատակարար ընկերությունների հետ, ձեռք բերել ընկերության համար լավագույն պայմաններ,
 • Մշտապես բարելավել ու վերանայել մատակարարներից գնման կարգերը և պայմանագրերը՝ ըստ ընկերության գործող քաղաքականության, մշակել գնումների իրականացման և գնի վերահսկման քաղաքականություններ և ընթացակարգեր,
 • Մասնակցել ապրանքների գների ձևավորմանը՝ ելնելով ընկերության գնային քաղաքականությունից ու առկա վերլուծության արդյուներից, մասնակցել վաճառքի գնային ռազմավարության մշակմանը և ապահովել դրա իրականացումը,
 • Բացահայտել կազմակերպության մրցակցային առավելությունները և թերությունները, մասնակցել գովազդային արշավների կազմակերպման և իրականացման գործընթացին,
 • Կատեգորիայի շրջանակներում կատարել վաճառքների վերլուծություններ, լավ ու վատ վաճառքների պատճառների ուսումնասիրություններ, պատրաստել հաշվետվություններ,
 • Կատարել կանխատեսումներ և վերլուծություններ առանձին ապրանքախմբերի վերաբերյալ՝ դրանց կայուն աճն ապահովելու համար,
 • Վերլուծել վաճառքների օրինաչափությունները, սեզոնայնությունը և կանխատեսել, պլանավորել վաճառքների հետագա զարգացումները,
 • Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն՝ պարզելու առկա ապրանքատեսականին և գնառաջարկները, պատրաստել շուկայական պայմանների և շուկայում ընկերության դիրքի վերաբերյալ հաշվետվություններ
 • Ստեղծել վստահելի և փոխշահավետ հարաբերություններ մատակարարների հետ՝ գնային քաղաքականության խելամիտ և արդյունավետ որոշման համար, ձեռք բերել համագործակցություններ նոր մատակարար ընկերությունների հետ, բանակցությունների միջոցով ձեռք բերել ընկերության համար լավագույն պայմաններ մատակարարներից
 • Մշտապես բարելավել ու վերանայել մատակարարներից գնման կարգերը և պայմանագրերը՝ ըստ Ընկերության գործող քաղաքականության, մշակել գնումների իրականացման և գնի վերահսկման քաղաքականություններ և ընթացակարգեր
 • Մասնակցել ապրանքների գների ձևավորմանը՝ ելնելով ընկերության գնային քաղաքականությունից ու առկա վերլուծության արդյունքերից
 • Իր կատեգորիայի շրջանակներում կատարել վաճառքների վերլուծություններ

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության և մարքեթինգի ոլորտում
 • Վաճառքների կազմակերպման և խթանման հմտություններ ու գիտելիքներ
 • Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Քանակական և որակական վերլուծություններ անելու ունակություն
 • Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջադրելու ունակություն
 • Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու միջանձնային հմտություններ
 • Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր գերազանց հմտություններ
 • Կազմակերպչական հմտություններ՝ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման
 • MS office փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Թիմերի կառուցման, մոտիվացման, առաջնորդման և աշխատանքի մեջ ներգրավելու ունակություն:

Աշխատանքին դիմելու համար ուղարկել ինքնակեսգրականը նշված էլ. հասցեին:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: