Գլխավոր տնօրենի օգնական

Տոնուս - Լես

Industry: Administrative, Clerical

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 10/7/2021

Պարտականություններ

 • Ապահովում է հիմնարկի փաստաթղթերի ստեղծման և փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման աշխատանքները, ինչպես նաև կազմակերպչական և տեխնիկատեղեկատվական աշխատանքների իրականացումը։
 • Տնօրենի կարգադրագրերին, հրամաններին համապատասխան փոխանցում է փաստաթղթերը ի կատարման:
 • Պատրաստում է ղեկավարի աշխատանքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ներկայացնում է ստորագրության:
 • Գրանցում է ղեկավարի բացակայության ժամանակ ստացվող հեռախոսազանգերը, տեղեկատվությունը և նրան իրազեկում դրանց բովանդակության մասին, փոխանցում և ընդունում է տեղեկատվություն /էլեկտրոնային նամակներ, հեռախոսագրեր և այլն/, ինչպես նաև ժամանակին տեղեկացնում է ղեկավարին կապի միջոցներով ստացված տեղեկատվության մասին:
 • Իրականացնում է գործուղումներին և աշխատանքային այցերին առնչվող կազմակերպչական աշխատանքներ:
 • Անհրաժեշտության դեպքում կատարել աշխատանքային այլ պարտականություններ և առաջադրանքները, որը չի հակասում ՀՀ ԱՕ-ին:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ, ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա համանման աշխատանքի փորձ,
 • Գրասենյակի կառավարման ընթացակարգերի և ձևերի իմացություն,
 • Գրասենյակային սարքավորումների /համակարգիչ, տպիչ, այլ հեռահաղորդակցման համակարգեր/ հետ աշխատելու հմտություն,
 • Փաստաթղթավորման կարողություն, փաստաթղթի դերի ու նշանակության, ձևաթղթերի տեսակների և դրանց պատրաստման կարգի իմացություն,
 • Հանդիպումների, ժողովների կազմակերպման ընթացակարգերի, այցելուների, հյուրերի ընդունելության կազմակերպման հմտություն,
 • Հաղորդակցման հմտություններ, երկխոսությունների և քննարկումների նախաձեռնման, պահպանման, եզրափակման հմտություններ,
 • Աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային տիրապետելու, թիմում արդյունավետ աշխատելու կարողություն,
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց կարողություն, աշխատանքի առաջնահերթությունը սահմանելու հմտություն,
 • Ռուսերեն և անգլերենի հաղորդակցման հմտություններ,
 • Համակարգչային հմտություններ,

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: