Հաշվապահ / Հաշվետար

Էկոֆորմ ՍՊԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 9/25/2021

Նկարագրություն

Էկոֆորմ Սահմանափակ Պատասխանատվությանբ Ընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի արտադրության ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող հաշվապահ/հաշվետարի։

Պարտականություններ

 • ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • ապահովել կազմակերպության աշխատողների աշխատավարձի, աշխատավարձին հավասարեցված վճարների և այլ վճարների հաշվարկման աշխատանքները,
 • ապահովել կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • ապահովել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում,
 • ապահովել հիմնական միջոցների, արագամաշ առարկաների հաշվառումը, իրականացնել ակտիվների մոնիթորինգ՝ ժամանակին և պատշաճ գույքագրման տեսակետից,
 • իրականացնել կազմակերպության ղեկավարի կողմից հանձնարարված համապատասխան առաջադրանքներ ու պարտականություններ,
 • անմիջականորեն իրականացնել և/կամ վերահսկել հաշվապահական և ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը,
 • ֆինանսական համակարգողներին տրամադրել գործընկերների հետ ֆինանսական հարաբերությունների կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն,
 • ապահովել եկամուտների և ծախսերի ճշգրիտ վերլուծություն,
 • վարել և վերահսկել ընթացիկ հաշվապահությունը, ներդրել և վերահսկել գույքի շարժի և պահպանման համակարգերը,
 • հետևել հաշվապահական և ֆինանսահարկային օրենսդրության փոփոխություններին, և ապահովել հաշվապահությանվարումը գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան,
 • պատրաստել հրապարակման ենթակա ֆինանսական հաշվետվություններ:

Պահանջվող որակավորումներ

 • Գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ,
 • ՀԾ ծրագրի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ( Word, Excel)
 • Գերազանց վերլուծական հմտություններ,
 • Խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու խորը զարգացած հմտություններ,
 • Կառավարման հմտություններ,
 • Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • Համագործակցում/թիմային աշխատանք
 • Գերազանց հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն, անգլերերենի իամցությունը ցանկալի:

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային ժամերը 09:00 - 18-00։

Նկարագրությանը համապատասխանող անձինք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: