ՄՌ մասնագետ

Վին Տերա ՍՊԸ

Industry: Human Resources

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 9/17/2021

Տևողություն։ Երկարաժամկետ
Վայր: Երևան
Աշխատանքային գրաֆիկ։ Շաբաթական 5 աշխատանքային, 2 հանգստյան օր
Աշխատանքային զբաղվածություն: Լրիվ աշխատանքային օր (9 ժամ)

Aperitivo սրճարան/ռեստորանը հրավիրում է HoReCa ոլորտով հետաքրքրված ՄՌ մասնագետի՝ միանալու Aperitivo-ի թիմին` համակարգելու կազմակերպության ՄՌ կառավարման գործընթացները` ուղղված գերազանց սպասարկման որակի և վաճառքի ապահովմանը ։

Աշխատանքային պարտականությունները

HR գործընթացների և ընթացակարգերի կազմակերպում՝

 • Թափուր հաստիքների համալրում
 • Նոր աշխատհամաակիցների ադապտացիայի ու ուսուցման կազմակերպում,
 • Ներքին հաղորդակցման գործընթացների ապահովում և վերահսկում
 • Մոտիվացիոն համակարգի սահուն աշխատանքի վերահսկում
 • Ներքին կանոնակարգերի շարունակական բարելավում և բոլոր աշխատակիցների կողմից կանոնակարգի կետերի պահպանման վերահսկում
 • HR գործընթացների և համակարգերի մշտական բարելավում՝ կազմակերպության ղեկավարության հետ սերտ համագործակցությամբ։

Անձնակազմի հետ աշխատանք

 • Team building միջոցառումների կազմակերպում,
 • Անհատական հանդիպումներ աշխատակիցների հետ` ուղղված վերջիններիս աշխատանքային պարտականությունների բարելավմանն ու սպասարկման որակի բարձացմանը,
 • Ազատվող աշխատակիցների հետ exit interview-ների անցկացում։

Փաստաթղթաբանություն

 • Աշխատակիցների ընդունման և ազատման գործընթացների կազմակերպում (հրաման, պայմանագիր, դիմում և այլն),
 • Արձակուրդային դիմումների և հրամանների կազմում,
 • Ընթացիկ փաստաթղթային պրոցեսների կազմակերպում։

Ուսուցում և զարգացում

 • Վաճառքի և սպասարկման թրեյնինգների կազմակերպում և իրականացում,
 • Ղեկավարների հետ համատեղ նոր աշխատակիցների կանոնակարգի և մենյուի վերաբերյալ թրեյնինգների կազմակերպում,
 • Անհրաժեշտության դեպքում տարբեր աշխատակիցների որակավորման բարձրացմանն ուղղված դասընթացների որոնում, կազմակերպում և վերահսկում։

Վաճառքի և սպասարկման վերահսկում

 • Պարբերաբար այցերի իրականացում և կազմակերպում՝ սպասարկման որակի վերահսկման նպատակով,
 • Աշխատակիցների գիտելիքների պարբերական ստուգման կազմակերպում
 • Մենեջերների հետ շարունակական ընթացիկ աշխատանք վաճառքի և սպասարկման հետ կապված խնդիրների շտկման ուղղությամբ,
 • Վաճառքի և սպասարկման բարելավմանն ուղղված առաջարկների պրոակտիվ ներկայացում։

Պահանջվող հմտություններ և որակներ

 • Բակալավրի, ցանկալի է նաև մագիստրոսի աստիճան համապատասխան ոլորտում
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ HoReCa, վաճառքի և սպասարկման, ՄՌԿ և այլ համապատասխան ոլորտներում,
 • HoReCa ոլորտով հետաքրքրվածություն և գերազանց սպասարկման ընդգծված ձգտում,
 • Վաճառքի և սպասարկման ոլորտի գիտելիքներ,
 • ՄՌԿ ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ (համապատասխան փորձը կդիտվի որպես առավելություն),
 • Վաճառքի և սպասարկման թրեյնինգների անցկացման փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն, Ռուսերեն և Անգլերեն լեզուների իմացություն
 • SMM բազային գիտելիքներ,
 • Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ,
 • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնոշվելու և և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Խնդիրներ լուծելու և ռեսուրսների հայթայթման ունակություն,
 • Կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • Թիմային հմտություններ,
 • Պահանջկոտություն առավելագույն արդյունքի ապահովման հանդեպ՝ ինչպես սեփական, այնպես և թիմի կողմից,
 • Թրեյնինգներ և ժողովներ անցկացնելու հմտություններ:

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: