Աշխարհատեղեկատվական համակարգի (ԱՏՀ/GIS) մասնագետ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

Industry: Information Technologies

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 7/31/2021

Նկարագրություն

Խորհրդատվական ծառայության նպատակն է` համակարգել էկոնոմիկայի նախարարության Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (ԱՏՀ/GIS) գործառույթները` ԱՏՀ-ի տվյալների բազայի մշակում՝ համաձայն Էկոնոմիկայի նախարարության Աշխարհատարածական ռազմավարության խնդիրների և նպատակների, ինչպես նաև ապահովել տվյալների բազայի ամբողջականությունն ու անվտանգությունը։

Պարտականություններ

 • Կորդինացնել ԱՏՀ/GIS գործողությունների պլանավորումն ու համակարգումը նշված նպատակներին հասնելու համար,
 • Մասնակցել աշխարհատարածական տվյալների բազայի նախագծմանն ու զարգացմանը,
 • Իրականացնել ԱՏՀ/GIS տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն,
 • Համակարգել տվյալների հոսքի, կառավարման և բաշխման գործողությունները ԱՏՀ-ի սահուն աշխատանքը ապահովելու նպատակով:
 • Մշակել և կառավարել ԱՏՀ/GIS հավելվածները՝ հիմնված բիզնես պահանջների աճի և բարելավման վրա, ինչպես նաև համակարգի կիրառման որակի վերահսկման չափանիշները,
 • Վարել աշխարհատարածական թարմ և ճշգրիտ փաստաթղթավորում՝ տեղեկատվական նպատակներով,
 • Լինել տեղեկացված և քայլել ԱՏՀ/GIS ոլորտի վերջին զարգացումներին համընթաց,
 • Արդյունավետորեն կառավարել աշխարհատրածական տվյալների բազան և արդյունավետ քարտեզների ու աերոնկարահանման մշակումը։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն աշխարհագրության, ԱՏՀ/GIS, կամ հարակից ոլորտում;
 • Առնվազն 3 տարվա՝ ԱՏՀ/GIS համակարգերով և գործիքներով աշխատելու փաստաթղթավորված աշխատանքային փորձ;
 • Հաղորդակցման լավ հմտություններ։

Հավելյալ նշումներ

Նախատեսվում է աշխատանքները իրականացնել Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում՝ 2021թ.-ի օգոստոսից մինչև 2022թ.-ի մայիս:

Ոլորտ
Տեղեկատվան Տեխնոլոգիաներ

Դիմումներն ուղարկել

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևով մինչև 2021թ. հուլիսի 31-ը ժամը 17:00-ը ստորև նշված հասցեով:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: