Industry: Production, Operations

City: Abovyan

Employment type: Full time

Deadline: 6/24/2021

Արզնի թռչնաֆաբրիկան   հրավիրում էլեկտրազոդողի

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ և ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • աշխատանքային փորձը պարտադիր է
 • տարբեր բարդության զոդման հմտությունների առկայություն
 • աղեղային, գազային, գազաէլեկտրական եռակցման հմտություններ:
 • նորմատիվային և տեխնիկական փաստաթղթերի հետ աշխատելու հմտություններ:
 • եռակցման անվտանգության տեխնիկայի իմացություն:
 • տարբեր նյութերի եռակցման ցուցանիշների և կոռոզիայի դիմադրության ցուցանիշների  իմացություն:
 • պողպատների դասակարգման գիտելիքներ:
 • տարբեր եռակցման մեքենաներ ըստ արտադրողի բնութագրերի հարմարեցնելուունակություն:
 • անվտանգության և աշխատանքի պաշտպանության վերաբերյալ ցուցումների իմացություն:
 • պոլիպրոպիլենի, պղնձի, մետաղապլաստիկի հետ աշխատելու հմտություններ:
 • եռակցման արտադրության մեջ վնասվածքների դեպքում առաջին օգնություն ցուցաբերելուհմտություններ:
 • ջեռուցման ցանցի, բարձր և ցածր ճնշման խողովակաշարերի, տանկերի տեղադրման ևզոդման հմտություններ:
 • ալյումինի և ալյումինե համաձուլվածքների արգոն-աղեղային եռակցման հմտություններ:

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • Աշխատանքը Արզնի գյուղում
 • Աշխատանքի ընդունման պաշտոնական ձևակերպում
 • Աշխատավարձի ժամանակին, առանց ուշացման վճարում:

Դիմելու համար կարող եք ուղարկել ռեզյումե կամ դիմել նամակի միջոցով՝ համառոտ գրելով Ձեր կրթության, փորձի և հմտությունների մասին: Խնդրում ենք նամակում նշել կոնտակտային հեռախոսահամար։

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address
Cover letter
Cover letter is required
*1500 chars max
Resume (optional)
max. 4MB .doc, .docx, .pdf
SHARE: