Հաշվապահ

Weisseco

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 6/23/2021

Նկարագրություն

ՎԱՅՍԿՈ Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում փորձառու հաշվապահի, ով կիրականացնի ընկերության հաշվապահական  հաշվառման ողջ գործընթացը, ներմուծումները, կունենա ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման փորձ։

Պարտականություններ

 1. Մշակել և հաստատման ներկայացնել Ընկերության հաշվապահական հաշվառման քաղա­քա­կա­նությունը` ֆինանսական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրության պահանջներին համա­պա­տաս­խան:
 2. Ապահովել Ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարումը և ֆինանսական հաշ­վե­տվու­թյունների կազմումն ու հրապարակումը:
 3. Ապահովել հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հարկային հաշ­վա­ռումը, հարկային հաշվետվությունների կազմումը և դրանց ներ­կա­յացումը պետական մարմիններին:
 4. Ապահովել վիճակագրական և այլ` ֆինանսական հաշվառմանը վերաբերվող հաշվե­տվու­թյուն­ների կազմումը և ներկայացումը պետական մարմիններին:
 5. Ապահովել ստացված հանձնարարականների ժամանակին կատարումը:
 6. Իրականացնել սկզբնական փաստաթղթերի հավաքագրում և մշակում.
 7. Վերահսկել պահեստում ապրանքների ելքն ու մուտքը, անցկացնել միջանկյալ գույքագրումներ.
 8. Իրականացնել արտադրության նյութածախսի, աշխատավարձի և գործընթացով պայմանավորված այլ վերադիր ծախսերի բաշխումներ թողարկվող արտադրանքին.

Պահանջներ

 • բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • նվազագույնը 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (արտադրության ոլորտում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն),
 • 1C  իմացություն,
 • ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն։

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին: 

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: