Աշխատակիցների հավաքագրման և ուսուցման մասնագետ

ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ՓԲԸ

Industry: Human Resources

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 5/23/2021

Նկարագրություն

«Ալֆա-Ֆարմ» ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում ակտիվ, ստեղծագործ մտածողությամբ, նպատակասլաց ՄՌԿ մասնագետի՝ աշխատակիցների հավաքագրման, ուսուցման և ադապտացման աշխատանքների կազմակերպման համար:

Պարտականություններ

 • Կազմակերպել և իրականացնել Ընկերությունում առկա թափուր հաստիքների համալրման ողջ գործընթացը, կոորդինացնել աշխատակիցների տեղափոխությունները, կարիերայի զարգացման հնարավոր ուղիները,
 • Իրականացնել անձնակազմի վերապատրաստման և զարգացման ծրագրեր՝ թրեյնինգներ, կոնֆերանսներ և խորհրդակցություններ,
 • Կազմել թրեյնինգների իրականացման պլաններ և ծրագրեր՝ ելնելով ընկերության առաջնային նպատակներից և խնդիրներից՝ ըստ աշխատակիցների կատեգորիաների և թրեյնինգների թեմատիկ ուղղությունների,
 • Մշակել սպասարկման ոլորտի բարելավմանն ուղղված ուսումնական ծրագրեր՝ ներառելով հաճախորդների սպասարկման կանոնները, հմտությունները,
 • Մշակել արդյունավետ մոտիվացիոն սխեմաներ՝ աշխատակիցներին ոգևորելու և աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով,
 • Կազմել հաշվետվություններ կադրերի ընդունման, տեղափոխման, առաջխաղացման, ազատման վերաբերյալ, կատարել վերլուծություններ կադրային հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ,
 • Մասնակցել անհրաժեշտ կադրային գործավարությանը՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահանջների համաձայն,
 • Պատրաստել ներքին իրավական ակտեր՝ հրամաններ, աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր,
 • Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման աշխատանքները։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության, կադրային փաստաթղթերի վարման ստանդարտների իմացություն,
 • Առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ /դեղագործական ոլորտի փորձը կդիտվի առավելություն/,
 • Թրեյնինգներ և սեմինարներ կազմակերպելու և վարելու փորձ,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի (MS Office) լավ իմացություն,
 • Որակական և քանակական վերլուծություններ իրականացնելու ունակություն,
 • Տարաբնույթ գործառույթների պատշաճ իրականացման և ժամկետների վերահսկման կարողություն,
 • Կազմակերպչական, ադմինիստրատիվ և հաղորդակցման ունակություններ:

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) նշված էլ. հասցեին։

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: