Տեղեկատու

Արցախբանկ ՓԲԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 5/22/2021

Պարտականություններ

 • Բանկի ծառայություններին և սակագներին տիրապետում և վերջիններիս մասին պատշաճ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում հաճախորդներին,
 • Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում հաճախորդներին,
 • Վճարային քարտերի հաշվառում և տրամադրում հաճախորդներին,
 • Հաճախորդներից դիմումների, նամակների, դիմում-բողոքների և այլ փաստաթղթերի ընդունման և հասցեատերերին հանձնման աշխատանքներ,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթների իրականացում:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն  կրթություն՝ տնտեսագիտական կամ հարակից ուղղվածությամբ
 • Հայերենի գերազանց տիրապետում, առնվազն 2 օտար լեզուների իմացություն
 • Նոր ինֆորմացիայի ընկալման արագություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • MS Office-ի իմացություն

Հավելյալ նշումներ

Մրցույթը կանցկացվի մեկ փուլով` հարցազրույցի միջոցով:

Դիմելու կարգը․

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք վերբեռնել դիմում-հայտը, լրացնել այն և ուղարկել նշված էլ․ հասցեին պարտադիր կցելով լուսանկարը:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն նախնական ընտրված թեկնածուները:

Թեկնածուները նախապես կտեղեկացվեն մրցույթի անցկացման օրվա և ժամի մասին:

Մրցույթի անցկացման վայրը՝ Արցախբանկ"  ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ, ք. Երևան, Չարենց 1բ:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 23 ապրիլի 2021

Հայտերի ընդունման ավարտ: 23 մայիսի 2021

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: