ՏՏ վարչության մասնագետ

Արցախբանկ ՓԲԸ

Industry: Information Technologies

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 5/22/2021

Պարտականություններ

 • Ծրագրային ապահովման ընթացիկ սպասարկում, աշխատողներին աջակցում առօրյա ծրագրային խնդրիրների գծով, օգտատերերին Բանկում գործող ծրագրերի աշխատանքի վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Օգտատերերի խնդիրների լուծում, դրանց աղբյուրների բացահայտում, հնարավոր լուծումների որոշում,  փորձարկումների իրականացում,
 • Ծրագրային փոփոխության առաջարկների ձևակերպման գործընթացին օժանդակում,
 • Ծրագրային փոփոխության նախագծերի և տեխնիկական առաջադրանքների իրականացման աշխատանքներին մասնակցություն, առաջարկների դիտարկում, խմբագրում, անհամապատասխանությունների հայտնաբերում, փոփոխությունների վերահսկում, համապատասխան ստորաբաժանումներին վերահասցեագրում,
 • Ծրագրային փոփոխության նախագծերի, տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և կազմում, արդյունքների ամփոփում և շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցում,
 • Ծրագրային ապահովման փոփոխությունների թեսթավորում, սխալների դիտարկում, բացահայտում, համագործակցություն ծրագիրը մշակողի հետ թեսթավորման արդյուքները քննարկելու համար,
 • Աշխատատեղին առնչվող այլ գործառույթների իրականացում:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն, ցանկալի է ՏՏ և հարակից ոլորտներում,
 • 1-2 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է բանկային ոլորտի,
 • Համակարգչային գիտելիքներ, բանկերում շահագործվող համակարգերի և ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է, SQL բազային իմացություն
 • Բարձր պատասխանատվություն և գաղտնապահություն,
 • Խնդիրները շտապ բացահայտելու և արդյունավետ լուծումներ գտնելու ունակություն,
 • Մտքերը գրավոր ձևակերպելու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանքի, շփման, սպասարկման հմտություններ,
 • Հայերենի գերազանց տիրապետում, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն:

Հավելյալ նշումներ

Մրցույթը կանցկացվի մեկ փուլով` հարցազրույցի միջոցով:

Դիմելու կարգը.

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք վերբեռնել դիմում-հայտը, լրացնել այն և ուղարկել նշված էլ․ հասցեին պարտադիր կցելով լուսանկարը:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն նախնական ընտրված թեկնածուները:

Թեկնածուները նախապես կտեղեկացվեն մրցույթի անցկացման օրվա և ժամի մասին: Մրցույթի անցկացման վայրը՝ ("Արցախբանկ"  ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ, ք. Երևան, Չարենց 1բ:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 23 ապրիլի 2021

Հայտերի ընդունման ավարտ: 23 մայիսի 2021

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: