Քիմիկ

Bacon Product LLC

Industry: RD, Science

City: Կոտայզի մ., Արզնի գ.

Employment type: Full time

Deadline: 5/19/2021

Նկարագրություն

Բեկոն Պրոդուկտ ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում քիմիկի միանալու իր թիմին:

Պարտականություններ

 • Արտադրատեսակների ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների ժամանակացույցի կազմում և իրականացում, 
 • Հումքի, փաթեթավորող նյութերի, միջանկյալ արտադրանքի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների ժամանակացույցի կազմում և իրականացում, 
 • Հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում,
 • Արտադրական գործընթացի վերահսկողություն և գրանցամատյանների վարում,
 • Հաշվետվությունների մշակում և ներկայացում, 
 • Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծում և կառավարում:

Պահանջներ

 • Համապատասխան մասնագիտական կրթություն 
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Լաբորատոր սարքերը շահագործելու ունակություն

Հավելյալ նշումներ

Պարտադիր փորձաշրջան՝ 1 ամիս
Աշխատանքային օրեր՝ 6 օր (ազատ օր՝ շաբաթ)
Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00

Ընկերության առավելությունները՝
• Մասնագիտական զարգացում
• Կարիերայի աճ
• Ծառայողական տրանսպորտ
• Անվճար սնունդ

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address
Cover letter
Cover letter is required
*1500 chars max
Resume (optional)
max. 4MB .doc, .docx, .pdf
SHARE: