Վաճառքի բաժնի տնօրեն

Ակվատեկ համալիր

Industry: Sales, Business Development

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 4/29/2021

Նկարագրություն

«Ակվատեկ» մարզաառողջարարական և հյուրանոցային համալիրում աշխատանքի է հրավիրվում  վաճառքի բաժնի տնօրեն

Պարտականություններ

 • Վաճառքների կազմակերպում և խթանում,
 • Ընկերության ծառայությունների վաճառքի կազմակերպում,
  Կառավարում և արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում,
 • Ամսական, տարեկան վաճառքների պլանի կազմում և իրագործում ,
 • Վաճառքի բաժնի մասնագետների ունակությունների կատարելագործում, որակավորումների բարելավում,
 • Հաճախորդների հարցումների վերլուծություն, վաճառքի բաժնի աշխատակիցների սպասարկման կառավարում,
 • Մշակել կազմակերպության վաճառքների ռազմավարությունը, և համակարգել աշխատանքների բիզնես գործընթացները,
 • Համակարգել, կազմակերպել և ղեկավարել վաճաքի, մարքեթինգի աշխատանքները,
 • Պարբերաբար իրականացնել մրցակիցների ուսումնասիրություն և ներկայացնել առաջարկներ,
 • Ապահովել համագործացությունը հաճախորդների հետ,  մշակել գործընթացներ նոր հաճախորդների ներգավման համար,
 • Պարբերաբար ներկայացնել հաշվետվություններ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ,
 • Ընկերության ծառայությունների վաճառքի ծավալների խթանում,
 • Մարքեթինգիային ուսումնասիրություն  և գովազդների  իրականացում,
 • Համագործակցություն ,պայմանագրերի ստեղծում, գումարային մուտքերի ապահովում, աշխատանքի բարձր պատասխանատվություն,
 • Ընկերության գործունեության առաջընթաց, արդյունավետության աճի ապահովում ,  
 • Վաճառքի գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում։

Պահանջներ

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն/ Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպում, կառավարում…/
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում,
 • Աշխատանքի կազմակերպման և կառավարման հմտություններ,
 • Արդյունավետ վաճառքների եւ կիրառական տեխնոլոգիաների իմացություն,
 • Թիմ ղեկավարելու հմտություններ,
 • Գործարար էթիկայի իմացություն և պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Դիզայներական նյութերի հետ աշխատելու ունակություն,
 • Կայքերի և սոցիալական կայք-էջերի ստեղծման և վարման փորձառություն,
 • Ինտերնետ մարքեթինգի հիմնական գիտելիքների գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում,
 • Տարբեր հարթակներում գովազդի կազմակերպման փորձառություն  ( Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Google+),
 • Լեզուների իմացություն` հայերեն /մայրենի/, ռուսերեն,  անգլերեն /լավ/,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Ճկունություն և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Բանակցությունների վարման գերազանց ունակութուն,
 • Ճշտապահություն և Ժամանակը կառավարելու ունակություն,
 • Գերազանց կազմակերպչական հմտություններ,
 • Զարգացած անալիտիկ մտածողություն և գործելաոճ,
 • Արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու կարողություն,
 • Արագ ընկալելու և սովորելու կարողություն։

Հավելյալ նշումներ

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին: 

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: