Տեխնիկական սպասարկաման բաժնի պատասխանատու

ASEDL LLC

Industry: Installation, Maintenance, Repair

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 3/1/2021

ԱՍԷԴԼ ՍՊԸ-ն փնտրում է Տեխնիկական սպասարկման բաժնի պատասխանատուի,ով կիրականացնի իր ստորաբաժանման ենթակայության ներքո գտնվող թիմերի աշխատանքների պլանավորման, վերահսկման, համակարգման գործառույթներ:

Պարտականություններ

Ռազմավարական գործառույթներ.

 • Համակարգում է Ընկերության սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական գրականությունը;
 • Կազմում է սարքերի և սարքավումների ուղղիչ եւ կանխարգելիչ սպասարկման պլանը՝ համաձայն սարքավորումների տեխնիկական պահանջների;
 • Կազմում է բաժնի ընթացակարգը, իրականացնում է ընթացակարգով սահմանաված գործառույթների ներդման աշխատանքներ;
 • Մշակում և ներդնում է արտադրամասերից տեխնիկական սպասարկման պահանջագրերի և հետադարձ կապի մեխանիզմները;
 • Կապ է հաստատում տեխնիկական սպասարկման մասնագիտացված ընկերությունների հետ, համագործակցության լավագույն տարբերակները առաջարկում Ընկերության հիմնադիրներին;

Տեխնիկական և կոմունալ տնտեսության սպասարկման կազմակերպման գործառույթներ.

 • Կազմակերպում և վերահսկում է կանխարգելիչ և ուղղիչ սպասարկման աշխատանքներն ըստ նախնական պլանի, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության ընթացիկ սպասարկման աշխատանքները;
 • Նշանակում է կանխարգելիչ սպասարկման աշխատանքների կատարողներին և պատասխանատուներին;
 • Սահմանում է ժամկետներ, վերահսկում է, որպեսզի   տեխնիկական սպասարկումն իրականացվի սահմանված ժամկետներում;
 • Պատասխանատու է տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ գործիքների սարքինության, պահեստավորման համար;
 • Գնահատում, վերլուծում և կազմում է անհրաժեշտ ապրանքների և սարքերի պահանջագրերը, դրանք ներկայացնում է մատակարարման բաժնին, հետևում, որպեսզի մատակարարումն իրականցվի սահմանաված ժամկետներում;
 • Հետևում է, որպեսզի Ընկերության կոմունալ-տնտեսության սպասարկումն իրականացվի ըստ անհրաժեշտության, առաջաց խնդիրներին տալիս է լուծումներ;
 • Կազմակերպում է նոր արտադրամասերի հաստոցներով կահավորումը և գործարկումը;

ՄՌԿ Գործառույթներ.

 • Ձևավորում է թիմ, նպաստում է ներքին մշակույթի ձևավորմանը;
 • Համակարգում է իր ենթակայության ներքո գտնվող թիմերի աշխատանքները, վերահսկում է աշխատակիցների կողմից տեխնիկական և աշխատանքի անվտանգության նորմերի պահմանումը;
 • Հրահանգավորում է իր անմիջական ենթակայության ներքո գտնվող աշխատակիցներին աշխատանքի և տեխնիկական անվտանգության նորմերը;
 • Պլանավորում է աշխատակիցների աշխատանքի ռեժիմը, արձակուրդները;
 • Հետևում է, որպեսզի աշխատակիցները պահպանեն Ընկերության ներքին կարգապահական կանոնակարգը;
 • Գնահատում, վերլուծում է իր անմիջական ենթակայության ներքո գտնվող աշխատակիցների կատարողականը,, հանդես է գալիս բարելավման առաջարկություններով;
 • Մասնակցում է իր բաժնի թափուր հստիքների համալրման գործընթացին ըստ Ընկերությունում սահմանված կարգի:

Հաշվետվությունների պարտականություններ

 • Ներկայացնում է հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ սահմանված ժամկետում;
 • Ներկայացնում է հաշվետվություն կոմունալ տնտեսության ընթացիկ ցուցանիշների վերաբերյալ;

Իրավասություններ

 • Իրավասու է պահանջել օպերատորներից հաստոցների շահագործման և ընթացիկ վիճակի հետևողականություն և խնամք;

Պահանջվող որակավորում

 • Տեխնիկական կրթություն;
 • 1C, MS Office ծրագրերի իմացություն;
 • Թիմային աշխատանքի հմտություն;
 • Հաղորդակցման հմտություններ;
 • Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն;

Հավելյալ նշումներ

Աշխատանքային օրեր. Երկուշաբթիից-շաբաթ, Ժամը 09:00-18:00:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: