Ռիսկերի կառավարման մասնագետ

ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 2/13/2021

Նկարագրություն

Մելլաթ Բանկ ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում ռիսկերի կառավարման մասնագետի։

Պարտականություններ

 • Ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն
 • Սահմանված չափանիշների և իրավասությունների ներքո՝ գործընթացների, ներառյալ պորտֆելների և սահմանաչափերի նկատմամբ մոնիթորինգի իրականացում
 • Ռիսկերի կառավարման մեթոդների/մոդելների կիրառում/մշակում/ներդրում
 • Ռիսկերի կառավարման ներքին նորմատիվների մշակում, գնահատում, վերլուծություն, մոնիթորինգ
 • Հաստատված սահմանաչափերի ներքո բանկային գործիքների գծով եզրակացության տրամադրում
 • Ռիսկերի վերլուծության հետ կապված հաշվետվությունների մշակում, կազմում և ներկայացում բանկի ղեկավարությանը և համապատասխան ստորաբաժանումներին
 • Վերլուծել և գնահատել բանկի բիզնես-գործընթացների ռիսկերը, իրականացնել գործընթացների/համակարգերի գործառնական ռիսկերի մոնիթորինգ
 • Կատարել գործառնական ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն, գնահատում
 • Վարել և վերլուծել գործառնական պատահարների բազան
 • Կատարել այլ աշխատանքներ անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն՝ ֆինանսների, գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ այլ համապատասխան ոլորտում
 • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ՝ ռիսկերի կառավարում, աուդիտ
 • Վիճակագրական և ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն, տվյալների հետ աշխատելու հմտություններ, վերլուծական և ստեղծագործական մտածելակերպ
 • Հաղորդակցվելու կարողություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու ունակություն, խորհրդատվական հմտություններ
 • Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, ՀԾ-բանկ 4.0
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների շատ լավ իմացություն

Աշխատանքային օրեր՝

Երկուշաբթի-ուրբաթ

Աշխատանքային ժամեր՝

09:00-17:30

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: