Գլխավոր ինժեների օգնական

«Արաքս Թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ

Industry: Engineering

City: Armavir

Employment type: Full time

Deadline: 8/7/2021

Նկարագրություն

Ընկերությանն անհրաժեշտ է գլխավոր ինժեների օգնական:

Պարտականություններ

 • Ապահովել ձեռնարկության տեխնիկական պատրաստվածության անհրաժեշտ մակարդակը, արտադրության արդյունավետության և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը,արտադրական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, արտադրության ժամանակին ու որակյալ նախապատրաստումը, սարքավորումների տեխնիկական շահագործումը, վերանորոգումը և արդիականացումը,
 • Իրականացնել տեխնոլոգիական կարգապահության, աշխատանքի պաշտպանության, անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների և նորմերի պահպանման, բնապահպանության, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմինների կողմից ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունը:
 • Ապահովել ինժիներա - տեխնիկական աշխատակիցների ուսուցումը և աշխատանքների կազմակերպումը,
 • Կազմակերպել նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրման պլանների մշակումն ու իրականացումը,
 • Կազմակերպել և վերահսկել ձեռնարկության անվտանգությանն ուղղված աշխատանքները,
 • Ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնել առաջարկություններ՝ իր գործառույթների հետ կապված աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ,
 • Կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ իրականացնել փոխգործակցություն, նրանցից ստանալ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր գործառույթների իրականացման համար:

Պահանջներ

 • Սեռ՝ արական
 • Տարիք՝ 28 - 45 տարեկան,
 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • Բարձր մասնագիտական որակավորում
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • Աշխատանքի պաշտպանության նորմերի ու կանոնների, վարչատնտեսական սպասարկման սկզբունքների և նորմերի իմացություն

Հավելյալ նշումներ

6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ:

How to apply?

Complete the application form
Full Name is required
Phone is required
Enter a valid email address

Cover letter

Cover letter is required
*1500 chars max

Resume (optional)

max. 4MB .doc, .docx, .pdf
SHARE: