Industry: Engineering

City: Armavir

Employment type: Full time

Deadline: 11/4/2020

Նկարագրություն

Ընկերությանն անհրաժեշտ է գլխավոր ինժեներ:

Պարտականություններ

 • Ապահովել ձեռնարկության տեխնիկական պատրաստվածության անհրաժեշտ մակարդակը, արտադրության արդյունավետության և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը,արտադրական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, արտադրության ժամանակին ու որակյալ նախապատրաստումը, սարքավորումների տեխնիկական շահագործումը, վերանորոգումը և արդիականացումը, 
 • Մշակել տարեկան և ընթացիկ արտադրության սպասարկման և տեխնիկական վերազինման պլան, 
 • Ղեկավարել Ընկերության վերակառուցման և արդիականացման միջոցառումների մշակումը, աշխատանքի անվտանգ պայմանների ստեղծումը, 
 • Իրականացնել տեխնոլոգիական կարգապահության, աշխատանքի պաշտպանության, անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների և նորմերի պահպանման, բնապահպանության, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմինների կողմից ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունը: 
 • Ապահովել ինժիներա - տեխնիկական աշխատակիցների ուսուցումը և աշխատանքների կազմակերպումը, 
 • Կազմակերպել նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրման պլանների մշակումն ու իրականացումը, 
 • Կազմակերպել և վերահսկել ձեռնարկության անվտանգությանն ուղղված աշխատանքները, 
 • Ղեկավարել ինժեներական բաժնի աշխատակիցների աշխատանքը, 
 • Իր իրավասության սահմաններում ստորագրել և նշագրել փաստաթղթեր, տալ ցուցումներ և վերահսկել դրանց կատարումը, 
 • Ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնել առաջարկություններ՝ իր գործառույթների հետ կապված աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ, 
 • Կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ իրականացնել փոխգործակցություն, նրանցից ստանալ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են իր գործառույթների իրականացման համար

Պահանջներ

 • Սեռ՝ արական 
 • Տարիք՝ 28 - 50 տարեկան, 
 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, 
 • Բարձր մասնագիտական որակավորում 
 • Համակարգչային գիտելիքներըԱառնվազն 5 տարվա համապատասխան - Աշխատանքային փորձ 
 • Աշխատանքի պաշտպանության նորմերի ու կանոնների, վարչատնտեսական սպասարկման սկզբունքների և նորմերի իմացություն

Հավելյալ նշումներ

6-օրյա աշխատանքային գրաֆիկ:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: