Իրավագիտության ամբիոնի դասախոս

Եվրասիա միջազգային համալսարան

Industry: RD, Science

City: Yerevan

Employment type: Part time

Deadline: 10/16/2020

Հայտարարվում  է  մրցույթ  Եվրասիա  միջազգային   համալսարանի Իրավագիտության  ամբիոնի Քրեական իրավունք, Քրեական դատավարություն, Քաղաքացիական իրավունք և Եվրոպական իրավունք առարկաների գծով՝  դասախոսի, ասիստենետի, դոցենտի և պրոֆեսորի  թափուր  աշխատատեղերի  համար: 

Ներկայացվող պահանջներ

  • Բարձրագույն կրթություն, գիտական աստիճան, գիտական կոչում
  • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձառություն` բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգում
  • Անգլերենի  իմացություն

Անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ

  • դասընթացի մշակման, կառավարման կարողություններ,
  • ուսուցման համագործակցային մեթոդների կիրառման,  հետազոտական, ինքնուրույն և թիմում աշխատելու
  • հմտություններ,

Աշխատանքի  նկարագիր

  • Իրականացնել ուսուցում`կրթական պետական և ԵՄՀ
  • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման  չափորոշիչներին  համապատասխան,

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողներին խնդրում ենք մինչև 2020թ-ի սեպտեմբերի 30-ը ուղարկել լուսանկարով ինքնակենսագրական /CV/ նշված  Էլ-փոստին:

Մրցույթի առաջին փուլին՝ հարցազրույցին, կհրավիրվեն միայն վերոհիշյալ նվազագույն պայմաններին բավարարող դիմորդները։

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: