Աշխատանքի և տեխնիկական անվտանգության ինժեներ

ASEDL LLC

Industry: Human Resources

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 4/25/2021

Նկարագրություն

Ընկերությունը հրավիրում է իր թիմին միանալու աշխատանքի և տեխնիկական անվտանգության մասնագետի, ով պատասխանատու կլինի կազմակերպությունում աշխատանքային և վտանգավոր իրավիճակների անվտանգության կանոնների ներդրման, ուսուցման, պահպանման և գույքի անվտանգ շահագործման համար:

Պարտականություններ

 • Մշակում է աշխատանքի անվտանգության հերթական հրահանգավորման ժամանակացույցերը, հրահանգները և հետևում դրանց կատարմանը;
 • Իրականացում է Ընկերություն ընդունվող աշխատակիցների նախնական և ընթացիկ հրահանգավորում;
 • Իրականացնում է Ընկերության աշխատակիցների արտահագուստի, առանձնապես վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատող աշխատակիցների աշխատանքի անվտանգության ռիսկերը նվազեցնող պարագաներով աշխատակիցների կահավորման   պահանջարկի ուսումնասիրություն, ներդնում և հետևում է արտահագուսի կիրառման  ընթացակարգ;
 • Կազմակերպում է արտակարգ իրավիճակների դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները;
 • Մշակում և ապահովում է առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պլաններ, մշակում և ներդնում է հակահրդեհային պաշտպանության ընթացակարգը;
 • Պատրաստում և տեղադրում է վտանգավոր իրավիճակների նախազգուշացնող ցուցատախտակներ արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների, կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում;
 • Սահմանում է Ընկերությունում ծխելու վայրը և կահավորումը.
 • Մշակում և ներդնում է աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, կարգը.
 • Ապահովում է մեքենասարքավորումների անվտանգ շահագործումը;
 • Համագործակցում է տեղական իշխանությունների հետ իրավական պահանջների կատարման նպատակով;
 • Վերահսկում է հրահանգավորման մատյանների գրանցումները, դրանց պահպանումը և պատշաճ արխիվացումը;
 • Վերահսկում է կազմակերպությունում տեղ գտած արտադրական պատահարների ճիշտ գրանցման գործընթացը, կազմակերպում է վերջիններիս պատճառների հայտնաբերման ծառայողական քննություն;
 • Ապահովում է սահմանված ձևով տարեկան տեղեկատվությունների նախապատրաստումը և համաձայն հաստատված ժամկետների դրանց ներկայացումը ՀՀ «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին
 • Համագործակում է բժշկական հաստատությունների և սանէպիդկայանների հետ աշխատանքային անվտանգության ապահովման նպատակով:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • Պլանավորման ունակություն
 • Ֆիզիկական պատրաստվածություն
 • Մարդկանց կառավարելու ունակություն
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն
 • Բանակցելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն

Հավելյալ նշումներ

Ընկերությունում աշխատանքային շաբաթը 6 օրյա է:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

[email protected]
SHARE: