Հաշվապահ Ֆինանսիստ

Սթիլ Կոնցեռն ՍՊԸ

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Hrazdan

Employment type: Full time

Deadline: 4/16/2020

Պարտականություններ

 • Արտադրության ինքնարժեքի հաշվարկում և ձևակերպում,
 • Արտադրական նորմաների փաստաթղթավորում և ծրագրային ձևակերպում,
 • Պահեստի մուտքերի և ելքերի հաշվառման կազմակերպում և հսկողություն,
 • Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի կազմման (դուրս գրման), ընդհանուր հաշվապահական հաշվառման  նկատմամբ հսկողություն,
 • Ստացված ապրանքների, ծառայությունների, հիմնական միջոցների հաշվառում,
 • Բանկային և դրամարկղային գործառնությունների հաշվառման նկատմամբ հսկողություն,
 • Հարկային, վիճակագրական և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստմանը աջակցություն,
 • Ֆինանսական վերլուծությունների և պլանավորման գործընթացին մասնակցություն,
 • Հարկային ոլորտին առնչվող օրենսդրական փոփոխությունների ուսումնասիրում և ներդրում կազմակերպությունում:

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ հաշվապահական կրթություն;
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության իմացություն;
 • ՀՀ-ում կիրառվող հաշվապահական ստանդարտների իմացություն;
 • MS Excel-ի և WORD-ի իմացություն;
 • Արտադրական ձեռնարկություններում մասնագիտական աշխատանքային փորձի առկայություն;
 • ՀԾ-Հաշվապահ 7 ծրագրի գերազանց  իմացություն;
 • Լեզուների տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն:

Հավելյալ նշումներ

Գործունեության հասցեն է ք․Հրազդան, Զ․Անդրանրանիկի 11:

How to apply?

Log in or send your resume
Email is required
Password is required

Send your resume to

ste215933@job.am
SHARE: