Գործառնավար-գանձապահ

INECOBANK CJSC

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 4/13/2020

Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ. 

 • Բանկի ծառայությունների պայմանների և սակագների վերաբերյալ հաճախորդներին տեղեկատվության տրամադրում
 • Վարկերի մարումների իրականացում
 • Բանկային, ավանդային հաշիվների համալրում/ելքագրում
 • Տեղեկանքների, քաղվածքների տրամադրում և դիմումների ընդունում
 • Կանխիկ, անկանխիկ գումարների և այլ արժեքների փոխարկում
 • Օրվա գործառույթների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
   

Պահանջվող որակավորում.

Կրթություն. Բարձրագույն կրթություն` ցանկալի է տնտեսագիտության և ֆինանսների ոլորտներում

Գիտելիքների բնագավառներ.

 • Բանկային գործի իմացություն (բազային)
 • Փողի և ՀՀ մետաղադրամների հատկանիշների իմացություն (բազային)
 • Թղթադրամների (ՀՀ դրամ, արտարժույթ) անվանական արժեքների իմացություն (բազային)
 • Կանոնակարգ 9-ի իմացություն (լավ)
 • Հաշվապահական հաշվառման հիմունքների իմացություն (բազային)
   

Գործարար որակներ և անձնական հատկանիշներ.

 • Ազնվություն
 • Թիմայնություն
 • Սպասարկման հմտություն 
 • Ուշադրություն
 • Արագաշարժություն
 • Ժամանակի սղության պայմաններում աշխատելու ունակություն
 • Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն   
   

Այլ հմտություններ.

 • Հայերեն լեզվի գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office իմացություն
   

Դիմելու ընթացակարգ.

Հետաքրքրված անձինք դիմելու համար կարող են լրացնել դիմում-հայտը մինչև ս.թ. ապրիլի 13-ը:

SHARE: