Պայմանագրային բաժնի Ավագ իրավախորհրդատու

INECOBANK CJSC

Industry: Accounting, Finance, Banking

City: Yerevan

Employment type: Full time

Deadline: 4/22/2020

Հիմնական աշխատանքային պարտականություններ.

 • Բանկի գործունեության  համար անհրաժեշտ քաղաքացիաիրավական և այլ պայմանագրերի, փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի մշակում, ներդնում, իրավաբանական փորձաքննության անցկացում
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի մշակում, իրավաբանական փորձաքննության անցկացում
 • Բանկի կառավարման մարմինների որոշումներից բխող գործառույթների իրավական  ապահովում
 • Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանոնակարգ 1-ով նախատեսված գրանցումների իրականացում
 • Վարկային և այլ ֆինանսական պրոդուկտների փաթեթների (վարկային պայմանագրերի, գրավի և այլ պայմանագրերի ու փաստաթղթերի) դիտարկում և իրավաբանական փորձաքննության իրականացում
 • Հաճախորդների սպասարկման և վարկավորման հետ կապված Բանկի այլ ստորաբաժանումներին իրավական խորհրդատվության տրամադրում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում
 • Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում
   

Պահանջվող որակավորում.

Կրթություն. Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն

Աշխատանքային փորձ. Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձի առկայությունը պարտադիր է: Ֆինանսաբանկային ոլորտում  կամ իրավաբանական ընկերությունում համապատասխան աշխատանքային փորձը ցանկալի է: 

Գիտելիքների բնագավառներ.

 • ՀՀ քաղաքացիական և բանկային օրենսդրության իմացություն
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության իմացություն
 • Տնտեսական իրավունքի իմացություն
   

Գործարար որակներ և անձնական հատկանիշներ.

 • Համագործակցելու ունակություն
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Բանակցելու ունակություն
 • Թիմայնություն
 • Խորհրդատվական հմտություններ
 • Սուղ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
   

Այլ հմտություններ.

 • Հայերեն լեզվի գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • MS Office լավ իմացություն
   

Դիմելու ընթացակարգ․

Հետաքրքրված անձինք դիմելու համար կարող են սեղմել «Դիմել» կոճակը և լրացնել   դիմում-հայտը մինչև ս.թ. մարտի 22-ը:

SHARE: